aveollila1 Aika on totuuden puolella

Ilmastonmuutoskonsensus 97 % - miten tulos manipuloitiin halutuksi

 Mediassa julistetaan usein, että on olemassa 97 %:n konsensus eli yksimielisyys ilmastonmuutostutkijoiden keskuudessa, että maapallon lämpeneminen on ihmisen aiheuttama. Muutamat poliitikot mukaan lukien USA:n presidentti Barack Obama ovat käyttäneet tätä ilmaisua. Taannoin 196 kansakunnan päämiehet äänestivät Pariisissa sopimuksesta, jossa sitoudutaan kasvihuonekaasujen pienentämiseen. Tällaiset uutiset saavat maallikot helposti uskomaan, että ilmastonmuutoksen syistä ei ole enää mitään tieteellisiä epäilyksiä.

Yllä kerrottu käsitys 97,1 %:n konsensuksesta perustuu tutkimukseen, jonka kaksi ensimmäistä tekijänimeä ovat Cook ja Nutticelli: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/meta

Tälläkin palstalla on kerrottu tähän tutkimukseen viitaten, että 97,1 % 11944 ilmastonmuutostutkijasta on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama, eli asiasta on tutkijoiden keskuudessa konsensus. Oikeassa tieteessä ei ole konsensusta. Ilmastonmuutostiede ei ole tavallista tiedettä, vaan se on politisoitunut. Sen vuoksi tätäkin tutkimustulosta pitää analysoida tarkemmin, onko se tehty tieteellisesti oikealla tavalla.

Asiasta on tehty kaksikin tieteellistä julkaisua, jossa lytätään tutkimuksen tulokset:

Legates et al: http://www.wmbriggs.com/public/Legates.etal.2015.pdf

Richard Tol: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421514002821

Nyt ei ole kysymys vaikeasta matematiikasta, vaan terveellä järjellä voidaan tarkastella käytettyä tutkimusmenetelmää. Olen tehnyt väitöskirjan laadunhallinnasta, jossa jouduin perehtymään kyselytekniikan perusteisiin ja siitä on kysymys pohjimmiltaan tässäkin tutkimuksessa. Tutkimuksessa tutkijat kävivät läpi 11944 tutkimusjulkaisun abstraktia eli lyhennelmää ja niiden perusteella he luokittelivat tutkimuksen tulokset 7 eri kategoriaan. Olen kirjannut nämä kategoriat sekä englanniksi että suomeksi ja laittanut myös tutkimuksien lukumäärän tutkijoiden arvioinnin perusteella kuhunkin kategoriaan.

 1. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming - Yksiselitteisesti esittää, että ihmiset ovat nykyisen globaalin lämpenemisen ensisijainen syy: 64
 2. Explicitly states humans are causing global warming or refers to anthropogenic global warming/climate change as a known fact – Yksiselitteisesti esittää ihmisen aiheuttavan globaalin lämpenemisen tai viittaa antropogeenisen (ihmisperäisen) globaalin lämpenemisen olevan tunnettu tosiasia: 922
 3. Implies humans are causing global warming. E.g., research assumes greenhouse gas emissions cause warming without explicitly stating humans are the cause – Väittää ihmisten aiheuttavan globaalin lämpenemisen eli tutkimus olettaa kasvihuonekaasujen aiheuttavan lämpenemistä esittämättä yksiselitteisesti ihmisten olevan syypää: 2910
 4. Does not address or mention the cause of global warming  or expresses position that human’s role on recent global warming is uncertain/undefined – Ei osoita tai mainitse globaalin lämpenemisen syytä tai ilmaisee kannanoton, että ihmisten rooli nykyisessä lämpenemisessä on epävarma (7930) tai määrittelemätön (40): 7970
 5. Implies humans have had a minimal impact on global warming without saying so explicitly E.g., proposing a natural mechanism is the main cause of global warming – Väittää ihmisillä olevan minimaalinen vaikutus globaaliin lämpenemiseen ilmaisematta asiaa yksiselitteisesti, esimerkiksi ehdottaa luonnollisen mekanismin olevan pääsyy globaaliin lämpenemiseen: 54
 6. Explicitly minimizes or rejects that humans are causing global warming – Yksiselitteisesti minimoi tai hylkää ihmisten aiheuttavan globaalin lämpenemisen: 15
 7. Explicitly states that humans are causing less than half of global warming – Yksiselitteisesti esittää, että ihmiset aiheuttavat vähemmän kuin puolet globaalista lämpenemisestä: 9.

Tutkimuksen mukaan kategoriat 1,2 ja 3 tarkoittavat, että näissä tutkimuksissa ihmiset ovat syypäitä ilmastonmuutokseen. Näitä tutkimuksia on yhteensä 3896.  Tutkijat luokittelevat kategoriat 5,6 ja 7 sellaisiksi, joissa ihmiset eivät ole syypäitä ilmastonmuutokseen ja näitä tutkimuksia on yhteensä 78.

Miten on saatu tulos 97,1 %:n konsensus 11944 tutkimuksen joukossa? Tämä tehdään poistamalla otoksesta ne tutkimukset, joissa ei oteta kantaa tähän kysymykseen eli yhteensä 7930 tutkimusta poistettiin, jolloin otoksen suuruudeksi tuleekin vain 11944 – 7930 = 4014. Tämän jälkeen konsensus-% laskettiin näin: Konsensus-% = 100* 3896/4014 = 97,1%.

Sitten tämän tutkimuksen tieteelliset väärennökset eli halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi tehdyt valinnat ja manipuloinnit:

 1. Konsensus-% ei perustu 11944 tutkimukseen, vaan tulos on laskettu yhteensä 4014 tutkimuksen perusteella; siinä on oleellinen ero sinällään. Puolueiden kannatusta tutkitaan yleensä noin 2000 ihmisen otannalla ja tuloksissa ei ilmoiteta Nukkuvien puolueen kannatusta, koska se olisi aina suurin ja se olisi hieman noloa. Tätä voidaan perustella sillä, että nukkuvat tekevät myös niin äänestyspäivänä, mutta joskus ne sitten järjestävätkin yllätyksen. Tässä tapauksessa sen sijaan tutkimukset, joissa asiaan ei oteta kantaa, ovat myös oleellisia, koska ne osoittavat, että on todellakin merkittävä määrä tutkijoita, jotka eivät tiedä, mikä on ihmisen osuus ilmaston lämpenemisessä. Kun nämä tutkimukset on kylmästi siirretty syrjään, tulos ei ole oikea, vaan konsensus olisikin 32,6 %!
 2. Tämän jälkeen on syytä tarkastella kolmea ensimmäistä kategoriaa 1, 2 ja 3, jotka tutkimuksessa on laskettu yhteen ja katsottu niiden edustavan tulosta, että ihminen yksinomaan on aiheuttanut ilmastonmuutoksen. Näistä kategorioista vain numero 1 on tällainen.  Kategorian 2 tutkimuksiin kuuluu
  a) Sellaisia tutkimuksia, joissa vain todetaan ihmisten yksiselitteisesti aiheuttavan ilmastonmuutosta, mutta sen suuruutta ei mainita eikä selvitetä, onko se yksinomainen syy kuten kategoriassa 1. b) Myös sellaiset tutkimukset, joissa vain todetaan ihmisen syyllisyyden olevan tunnettu tosiasia, mutta kyseinen tutkimus ei välttämättä käsittele asiaa ollenkaan.
 3. Kategoria 3 käsittää sitten sellaisia tutkimuksia, joissa vain todetaan ihmisten aiheuttavan globaalia lämpenemisestä, mutta sen suuruusluokasta ei ole mitään tietoa. Tähän kategoriaan kuuluvat suurin osa maailman tunnetuista skeptikoista allekirjoittanut mukaan lukien. Olemme sitä mieltä, että ihmisen toiminnalla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, mutta se ei ole edes pääsyy.

Lopputulema: kategorian 2 ja 3 lukuja ei voida rehellisesti laskea siihen joukkoon, joka on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on yksinomaan ihmisen aiheuttama.

 1. Analyysin jälkeen huomaamme, että vain kategorian 1 luku 64 edustaa niitä tutkimuksia, joissa yksiselitteisesti ollaan sitä mieltä, että ilmastonmuutos johtuu vain ja ainoastaan ihmisistä. Konsensus-% = 100*64/11944 = 0,5 %. Legates et al. kävivät läpi alkuperäisaineiston ja he olivat sitä mieltä, että vain 41 tutkimusta oli varauksettomasti ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kannalla, eli konsensus-% 0,31.

Jos kategorisointi olisi tehty normaalilla tavalla, niin tutkimuksessa olisi ollut 7 luokkaa seuraavasti ilmatonmuutoksen syistä: 1) johtuu vain ihmisen toiminnasta (100 %), 2) johtuu pääsääntöisesti ihmisen toiminnasta (75 %-99 %), 3 ) johtuu suurelta osin ihmisen toiminnasta (50 %-75 %), 4) johtuu osittain ihmisen toiminnasta (25 %-50 %), 6) johtuu jossain määrin ihmisen toiminnasta (1 % - 25 %), 7) ei johdu ihmisen toiminnasta missään määrin, 7) en osaa sanoa. Tässä tutkimuksessa tutkijat ovat tahallaan määritelleet kategoriat erikoisella tavalla, jotta he voivat tulkita tuloksia haluamallaan tavalla.

Onneksi on tehty muitakin mielipidekyselyitä. Amerikan Meteorologisen Seuran kyselyn mukaan 1852 vastanneesta 52 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on pääosin (huom!! ei kokonaan) ihmisestä aiheutuva. Hollannissa tehty kyselyyn vastanneet antoivat samaksi prosenttiluvuksi 66 %. Yhteenvetona voi siis todeta, että arviolta 52% - 66 % ilmastoalaan liittyvistä henkilöistä pitää ihmistä pääosin syyllisenä ilmastonmuutokseen, mutta ei siis täysin syyllisenä.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 14 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen kuuden vuoden aikana.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

25Suosittele

25 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (126 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Hyvin väännetty rautalangasta. Tässä ilmastonmuutosasiassa tuntuu johdonmukaisesti olevan huijausta ja "kotiinpäin vetämistä". Muistuttaa ilmiselvästi kaupallista markkinointia. Joku vaikutusvaltainen taho tällä tienaa, ja rajusti.

Käyttäjän juhaniyt kuva
Juhani Ylä-Tulijoki

Antero ei tässä esitä sinänsä mitään uutta, koska tuo "tutkimus"on lytätty jo aikaa sitten useammankin tahon toimesta kuten linkeistä selviää mutta silti se vaan elää omaa elämäänsä todellisessa maailmassa.

Pisteet sille että viitsit ja uskalsit tuoda asian julki jälleen ettei sitä vaan vaiettaisi kuoliaaksi. Näissä kommunistien kokoontumisajoissa se on hatunnoston arvoinen suoritus.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Tositarina Suomesta, joka osoittaa, että kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Joskus 30 vuotta sitten pörssiin tuli yhtiötä, jotka menestyivät ja erikoisessa suosiossa olivat ns. dot.com – yhtiöt. Tähän aikaan sattui Vantaan lentokentän lähestymisreitillä pienkoneonnettomuus. Kone oli kaksimoottorinen potkuriturbiinikone. Onnettomuuden syyksi paljastui nopeasti sellainen seikka, että toinen moottori oli ilmeisesti mekaanisesti kuluneiden ohjainten vuoksi pysähtynyt. Ilmeni, että koneessa oli huomattava summa rahaa ja kone oli tulossa USA:sta, josta se oli ostettu. Koneessa olleet kaikki ihmiset kuolivat mukaan lukien pörssiyhtiön omistajat. Poliisitutkimuksissa ilmeni, että yhtiö oli puhdasverinen huijaus sen nimeä myöten. Yhtiön nimi oli nimittäin Notareal, joka tulee englanninkielen sanoista Not A Real yhteenkirjoitettuna ja suomennettuna Eitodellinen. Yhtiöllä oli toimintaa vain paperilla, mutta silti se pääsi pörssiin. Totuus oli olemassa, mutta ihmiset eivät nähneet sitä. Kukaan ei vaivautunut katsomaan verhon taakse.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Antero hyvä,

Herää kysymys, miksi kritisoit enemmistön päätöksiä semminkin, kun omat tutkimuksesi jäävät marginaaliin?

Tieteellinen konsensus tarkoittaa sitä, että olet mukana IPCC:n keräämässä aineistossa, jossa voit olla mukana vaikuttamassa.

IPCC on elin, joka tekee päätöksiä tutkimus-aineistoista, jossa enemmistö on luonnollinen seuraus siitä, minkälaisia päätöksiä tehdään. Ei se ole sen ihmeellisempi asia.

Jos ei ole luottoa IPCC:n toiminnan takaamiseksi, mitä sitten tulisi tehdä, hajottaa koko organisaatio ja perustaa uusi IPCC, joka jatkossakin tulisi tekemään päätöksiä enemmistön tuella.

Tämän jos jonkun tulisi valaista sitä tosiasiaa, miksi tieteellinen konsensus on tärkeää.

Täällä US:ssa ei tehdä tiedettä, sitä tehdään ihan muilla foorumeilla.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

IPCC on poliitikkkojen perustama "totuuskomissio", joka voidaan lakkauttaa vaikka tänään. Muillakaan tieteen aloilla ei ole näistä "totuuskomissioita", vaan tiede hoitaa omalla lladunhallintamenetelmällään "lopullisen" totuuden esiin. Kaikkien skeptikkojen tutkimukset ovat marginaalissa IPCC:n mielestä. Itse tutkimusaiheeni ovat ilmastonmuutoksen kovassa ytimessä, eli paljonko kasvihuonekaasut voivat nostaa lämpötilaa, onko ilmakehässä positiivista veden takaisinkytkentää, ja mikä on hiilidioksidin viipymäaika ilmakehässä.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #20

Ei "totuuskomissioita" ole olemassakaan. On vain kyky päätellä, mikä on totta ja mikä tarua. Se on meidän jokaisen itsemme pääteltävissä.

Tieteen kovaan ytimeen ja sen hyväksytyksi tulemisessa, tarvitaan tieteellinen yhteisö, akatemia tai jokin instituutti, joka on joko yksityinen tai valtion rahoittama tieteellinen laitos. Yksityisenä henkilönä toimiminen ja US:ssa esitetyt tutkimustulokset eivät juurikaan kanna tulosta.

Minun tietooni ei ole näissä yhteyksissä tullut mitään muuta vastaavaa paneelia kuin IPCC, joka keskitetysti hoitaa tehtäväänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Se instituutti, jossa minä aikanaan palvelin, tuotti hyvin runsaasti väitöksiä, jotka tarkastettiin kansainvälisesti ansioituneiden ilmasto- ja avaruusprofessorien ja dosenttien opponentteina ja kustoksina.

On hyvä muistaa, että valtamedian kautta tavalla tai toisella ei edelleenkään tehdä tiedettä ja "lopullista totuutta" ei ole olemassa.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso

Olen tainnut tätä kommentoida jo joskus aikaisemminkin, mutta miksi näissä prosenteissa olisi pitänyt ottaa huomioon tutkimukset, jotka eivät aiheeseen ota millään tavalla kantaa? Ihminen on syypää/ihminen ei ole syypää -suhde on kuitenkin sama.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tuokin tuli jo perustelluksi blogistin toimesta. Valtaosa ei ole pitämässä ihmistä syypäänä. Kuvittelepa, että kymmenen tuhannen otoksesta vain yksi pitäisi ihmistä syypäänä ja loput eivät asiasta mitään mainitsisi. Silloin vastaavasti voitaisiin otsikoida, että "100%:n konsensus ihmisen syyllisyydestä ilmastonmuutokseen".

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

#6

Tuo on pelkkää retoriikkaa..

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #8

Saot noin vain, koska et keksi vasta-argumenttia. Yhtä lailla retoriikkaa sekin on, kun sanoo 30% tutkijoista enemmistöksi.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso

Mutta eihän silloin näillä 9999 ihmisellä ole mitään merkitystä, kun he eivät asiasta tiedä ja ota asiaan kantaa.

Vähän tökerö esimerkki, mutta kuvitellaanpa seuraava tilanne. Ollaan lennolla jossa on 101 ihmistä. Yksi heistä saa sairaskohtauksen. Onneksi lennolle on myös sattunut mukaan yksi lääkäri joka tietää miten toimia. Lopuilla 99 ihmisellä ei ole mitään tietoa, miten auttaa tuota epäonnista sairaskohtauksen saanutta matkustajaa. Miten luulet kyseisessä tilanteessa toimittavan? Mennäänkö tämän yhden lääkärin ohjeiden mukaan vai jätetäänkö sairaskohtauksen saanutta auttamatta, koska lääkäri edustaa vain 1% matkustajista? Riippuuko tilanteen eteneminen siitä onko näitä toimettomia ei-lääkärimatkustajia 99 sijaan 10 vai 1000?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #12

Tuo esimerkkisi oli todellakin sen verran tökerö, ettei sillä ole merkitystä tässä debatissa. Kaikki ne yksitoistatuhatta ovat olleet alan asiantuntijoita, mutta heidän kaikkien tulosten julkistamisessa ei ole katsottu mitenkään tarpeelliseksi korostaa tai tuoda julki ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Toisin sanoen vaikenemalla asiasta he ovat tavallaan ottaneet kantaa asiaan. Puhutaan vain siitä mikä on faktaa ja mistä tiedetään - tyyliin.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso Vastaus kommenttiin #15

Eihän suurin osa noista tutkimuksista ole välttämättä edes liittynyt ilmastonmuutokseen saati sitten siihen mikä sen on aiheuttanut.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #35

Luin eilen tutkimuksen, jossa ei otettu suoraan kantaa ilmastonmuutoksen syihin. Siinä osoitetiin mittaustuloksiin perustuen, että aikavälillä 1984-2000 pilvisyys väheni niin paljon, että se vastasi ilmastopakotteen lisääntymistä (= lämmitysvaikutusta) 6,8 W/m2. IPCC:n mukaan kasvihuonekaasujen aiheuttama pakotelisäys aikavälillä 1750-2011 oli 1,68 W/m2. Voitaisiinko tästä vetää johtopäätös, että ilmastossa vaikuttaa muutkin voimat kuin kasvihuonekaasut ja niiden vaikutus on vielä voimakkaampi? Kyllä voidaan. Jos ei voida, niin ollaan oudossa tilanteessa. Hyväksymme vain ne muutosvoimat, jotka IPCC hyväksyy.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso Vastaus kommenttiin #39

Ei IPCC:n raportitkaan väitä etteikö ilmastossa olisi muutakin merkittäviä tekijöitä. Jos esim katsot sitä viimeisimmän raportin kuvaa jossa on jaettu tuo 1.68 W/m2 eri tekijöihin niin siellä on muillakin tekijöillä huomattava painoarvo ja erityisesti pilvisyydellä. Annat myös ehkä pikkasen liikaa painoarvoa IPCC:lle. Ei IPCC tutkimusta määritä vaan tutkimus määrittää sen mitä IPCC kokoaa raportteihinsa.

Mutta aika hurjalta kuulostaa lukemasi tutkimuksen tulokset. Mikä tutkimus tuo oli?

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #43

Tutkimus löytyy täältä. En ole tarkistanut pilvisyyden muutoksen aiheuttamaa säteilyoakotteen muutosta. Oma tulokseni on, että pilvisyys-prosentin muutos aiheuttaa 0,1 asteen muutoksen pintalämpötilassa.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=...

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso Vastaus kommenttiin #47

Kiitän. Näin lähtökohtaisesti tällaiset yhden henkilön tekemät, jossain epämääräisessä "tieteellisessä" lehdessä julkaistut tutkimukset, harvoin ovat uskottavia. Tekstistä saa myös aika nopeasti sen kuvan, ettei ilmastoasiat ole tekijälle kovinkaan tuttuja.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #39

Minusta vaikuttaa hieman oudolta, että pilvisyys voi vähentyä noinkin pitkällä aika-välillä kuin 1984 - 2000?

Normaalisti pilvisyys on hyvin vaihtelevaa ja pitkäaikaisia pilvien muodostumisen vähenemää harvemmin esiintyy, samoin lisääntymisiä (hydrologinen kierto).

Tämä viittaisi auringon aktiivisuuden pitkäaikaiseen vähenemiseen, joka olisi havaittu.

Pilvet lisääntyvät kun lämmin ilma nousee ilmakehässä ja jäähtyy. Tämä edellyttää auringon paistetta.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

#5

Näin se juuri on. Tieteellisen konsensuksen enemmistö johtaa väistämättä toimiin, jotka ovat vähintäänkin demokraattisia. Ei ole mitään järkeä luottaa marginaaleihin, jotka kaiken lisäksi ovat hajallaan.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Jos se tieteellisen konsensuksen enemmistö edustaa kuitenkin vain reilua 30%:ia kaikista tutkijoista, niin silloin käsitteen "tieteellisen konsensuksen enemmistö" -määritelmässä on jotain sellaista, joka ei avaudu normaalikansalaiselle. Jos luet aiemman esimerkkini juuri omaa kommenttiasi ylempänä, niin ymmärrät mitä tarkoitan.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #10

#10

30% enemmistöt ovat Ollilan enemmistöjä ja hänen omia käsityksiään. Jokainen voi esittää enemmistöjä tai vähemmistöjä kuinka haluaa.

Jos joilla kuilla täällä US:ssa on sellaista tietoa IPCC:n sisäisestä toiminnasta, -muuta kuin valtamedian levittämää ja usein myös itse Ollilan kritisoimaa, -eli todistettavasti aitoa, sitä voi toki esittää.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #13

Nyt käsitellään Cook et kumppanien tuloksia ja taustatiedot ovat kaikkien näkyvillä. Tarvitaan vain loogista ajattelua, mitä luokitukset tarkoittavat ja mitkä niistä edustavat kantaa "ihminen on 100-prosenttisesti syypää nykyiseen ilmaston lämpenemiseen". Joka ostaa tutkimuksen konsensus-%:n laskemisen, ostaa kaikki sen sisältämät asiat. Näyttää siltä, että Hannu Sinivirta tekee näin. Tulkitsinko oikein, vai miten Hannu laskisi konsensus-%:n näillä luvuilla?

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #29

Lähinnä tarkoitin näissä yhteyksissä sitä, että jos Sinulla tai muilla on näyttöä IPCC:n sisäisestä toiminnasta muuten kuin valtamedian kautta tulevana, -jota olet itsekin jatkuvasti kritisoinut, niitä voi esittää (selkeää todistuaineistoa)..?!?

Syypää on ensi-sijaisesti ihminen, luontoa kun ei oikein voi syyttää. Prosenteilla ei juurikaan voida vaikuttaa, teoilla kylläkin.

Käyttäjän leppikorpij kuva
Juhani Leppikorpi Vastaus kommenttiin #38

Iltaa. Tuossa olisi yksi raportti ipcc:n toiminnasta, muitakin löytyy...
Varsinkin Donna Laframboise on henkilö, jonka tutkivaa journalismia on ollut ilo seurata.

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2016/10/Pee...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #49

Kiitos tiedosta. Tässä on luettavaa itse kullekin..

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #38

Kysymykseni koski Cook et kumppanien tutkimusta - ei IPCC:tä.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

""Tieteellisen konsensuksen enemmistö johtaa väistämättä toimiin, jotka ovat vähintäänkin demokraattisia. Ei ole mitään järkeä luottaa marginaaleihin""

Tätä demokratian mukaan vetoa en oikein ymmärrä. On olemassa yleinen harhaluulo, jonka mukaan demokraattisessa järjestyksessä tehdyt päätökset olisivat jotenkin automaattisesti oikeampia ja viisaampia -- että siis demokraattinen järjestelmä itsessään karsisi järjettömyyttä ja tekisi typerät päätökset mahdottomiksi.

Niinhän ei tietenkään ole. Demokratiassa voidaan tehdä miten typeriä päätöksiä hyvänsä. Mielipidekonsensus tekee päätöksistä tietyssä mielessä legitiimeja, mutta konsensus ei takaa demokraattisten päätösten laadusta mitään.

Demokratia on konsensuksen tragedia.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #14

"Demokratia on konsensuksen tragedia."

Seppo, kerroppa millä muulla tavalla päästään yksimielisyyteen?!?

Toisin sanoen, mikä on Sinun käsityksesi "tieteellisestä parlamentista", jota mm. kansainväliset ilmastopaneelit edustavat?

Ilmastopaneeleilla on käytettävissä laaja tutkimusaineisto, joista valitaan tiedeyhteisöjen yksimielinen enemmistöanalyysi.

Tuskin vähemmistö, -varsinkin jos se jää marginaaliin, tulee valituksi.

Kysymys ei ole mielipiteistä, vaan tutkimusaineistosta.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #16

""tieteellisestä parlamentista""

Viittaisin aiemmassa keskustelussamme siihen, että tällaisista parlamenteista on esimerkkejä taantuneissa totalitaristisissa järjestelmissä, joissa vallitsee ideologis-tunnustuksellinen ajattelu ja joissa myös "tieteellisten" totuuksien on asetuttava palvelemaan tunnustuksellista yhtenäisyyttä.

Jäljet pelottavat. Varsinkin kun otamme huomioon sen "vihreän ajattelun" psykohistorian jonka piiristä koko keskustelu "ilmastonmuutoksesta" on viimeisimpänä maailmanlopun skenaariona noussut.

Ei ole mielestäni mitään epäilystä siitä etteikö koko ilmastotutkimus olisi saanut alkuaan "vihreän ajattelun" jatkumosta. Tutkijoiden oma kokemus omista puhtaasti tieteellisistä motiiveistaan voi olla vilpitön, mutta se ei ole koko totuus. Meidän on asetettava myös kysymyksiä koskien tutkimusmotivaatiota ja sitä, ollaanko sellaisen asian kanssa tekemisissä jossa ei toistaiseksi ole mitään tieteellistä syytä muodostaa minkäänlaista tieteellistä konsensusta.

Ketä sellaiset palvelisivat paitsi rikastumisen eri intressiryhmiä ja omia ideologisia tunnustuksiaan refleksoivia poliitikkoja?

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #17

"Ei ole mielestäni mitään epäilystä siitä etteikö koko ilmastotutkimus olisi saanut alkuaan "vihreän ajattelun" jatkumosta. Tutkijoiden oma kokemus omista puhtaasti tieteellisistä motiiveistaan voi olla vilpitön, mutta se ei ole koko totuus. Meidän on asetettava myös kysymyksiä koskien tutkimusmotivaatiota ja sitä, ollaanko sellaisen asian kanssa tekemisissä jossa ei toistaiseksi ole mitään tieteellistä syytä muodostaa minkäänlaista tieteellistä konsensusta.

Ketä sellaiset palvelisivat paitsi rikastumisen eri intressiryhmiä ja omia ideologisia tunnustuksiaan refleksoivia poliitikkoja?"

Minun mielestäni tutkimus yleensä, -oli se sitten ilmastoa tutkivaa tai periaatteessa mitä tahansa,- ei perustu ”vihreään ajatteluun” tai sen jatkumoon. Tiede ei katso sitä, mikä on ”vihreää ajattelua" tai mikä on ”mustaa ajattelua". Tieteen tehtävä on olla puhtaan objektiivinen ja perustua näytöille, jotka ovat nykyisillä tieteellisillä metodeilla käytettävissä ja todistettavissa. Ei ole mitään muuta keinoa. Konsensus muodostuu em. näytöistä.

Jos tiede politisoituu, se ei ole tieteen tekijän subjektiivinen tavoite, mutta jos se on, silloin tieteen tekijä ei ole tiedettä tekevä tutkija, vaan tiedettävä tekevä poliitikko.

Motivaatio on jokaisen oma henkilökohtainen voima, joka ajaa eteenpäin. Jos ihminen tekee työtä vailla motivaatiota, silloin tulee joko vaihtaa työ, tai opetella motivaatio-taitoja sellaisiksi, jossa motivoituu. Moraali ja etiikkaa ovat paljon tärkeämpiä.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #19

Ilmastonmuutostieteessä on ollut ja on edelleen selvä vetovoimatekjä, että tutkimusaiheille, jotka lähtevät siitä hypoteesista, että ihminen on ilmastonmuutokseen syypää, on tarjolla runsaasti rahoitusta. Pelkästää USA:ssa vuosien varella puhutaan luokka 10 miljardia. Kyllä tutkijoita löytyy, jos rahaa on tarjolla.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #21

Eikä pelkästään tutkijoita, vaan maksettuja lobbareita. Räikein esimerkki oli Al Gore, joka palkattiin kymmenien miljoonien diilillä lentelemään jetillä ympäri maailmaa paasaamassa ilmastototuutta erilaisissa forumeissa. Kaveri ei tiennyt asioista mitään, mutta vakuuttavaa esitystä ja höökää piti yllä. Yksi hänen kukkasistaan oli väite, jonka mukaan napajäät sulavat kokonaan kesäajaksi "viiden vuoden sisällä", jonka hän lausui muistaakseni vuonna 2008.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #21

Sehän on ihan hyvä, että rahaa löytyy. Mutta moraali ja etiikka, mitä ne ovat, tieteen ehkä tärkeimpiä tehtäviä.

Jos usko tieteeseen menee raha edellä, siitä ei voida syyttää tiedettä, vaan poliittisia eturistiriitoja.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen Vastaus kommenttiin #16

Sana "konsensus" taitaa olla se, mikä nyt aiheuttaa mielipide-eroa?

Poliittinen konsensus tarkoittaa vesitettyä kompromissia ja tieteellinen konsensus sitä, että huomattava enemmistö tutkijoista on päätynyt samaan kantaan?

Käyttäjän leppikorpij kuva
Juhani Leppikorpi

Tuossa vielä olisi Jens Pedersenin haastattelu, joka on entinen ipcc:n jäsen...

https://m.youtube.com/watch?v=Av_DAeTP6r4

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

"Tässä tapauksessa sen sijaan tutkimukset, joissa asiaan ei oteta kantaa, ovat myös oleellisia, koska ne osoittavat, että on todellakin merkittävä määrä tutkijoita, jotka eivät tiedä, mikä on ihmisen osuus ilmaston lämpenemisessa"

Se että ei oteta kantaa ei tarkoita sitä, että ei tiedetä vaan sitä, että ei oteta kantaa.

"Amerikan Meteorologisen Seuran kyselyn mukaan 1852 vastanneesta 52 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on pääosin (huom!! ei kokonaan) ihmisestä aiheutuva."

Tähän kyselyyn en edes skeptikkona tohtisi vedota. Kyselyn tuloksissa nimittäin oli selvä korrelaatio: mitä perehtyneempi vastaaja oli ilmastotieteeseen (esim. omien tutkimustensa kautta) sitä vakuuttuneempi hän oli ihmisten osuudesta. Mutta vastaajien lukumäärästä valtaosa oli seuran maallikojäseniä.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Järkevintä olisi kaikkien vain myöntää, ettei ihmisen osuutta asiaan tiedetä.
Ihminen vain ei pysty hallitsemaan ilmastoa, ei tieteen keinoin eikä muutenkaan.

On aivan kamalaa, että poliittiset päättäjät tekevät valtavia päätöksiä olemattomin perustein. Viimeksi vasta valtiovarainministeri Orpo hehkutti, kuinka Suomi on etunenässä ja aivan kallellaan, niin kallellaan ettei voi estää enää kaatumasta, menossa pelastamaan maapalloa.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vi...

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Asiaa tutkineena olen tästä kohtaa eri mieltä. Ihmisen osuus ilmastonmuutoksessa on ainut asia, joka voidaan suurella varmuudella määrittää. Tämä johtuu siitä, että ihmisen osuus rajoittuu varsin tarkkaan kasvihuonekaasujen ja erikoisesti hiilidioksidin määrän kasvuun ilmakehässä. Koska meret lämmetessään luovuttavat hiilidioksidia ilmakehään, niin tämä ihmisen osuus on yläkantissa, jos otetaan huomioon ilmakehän kasvanut CO2-pitoisuus ja laitetaan se kokonaan ihmisen piikkiin.

Kasvihuonekaasujen vaikutus voidaan laskea spektrianalyysin avulla ja todeta, että "Yes, kun lasketaan kasvihuoneilmiön suuruus, niin tulos on se, mikä voidaan ilmakehästä todeta avaruuteen menevän infrapunasäteilyn ja pintalämpötilan perusteella" eli asia voidaan validoida eli varmentaa. Samalla tavalla voidaan laskea hiilidioksidin pitoisuuden kasvun vaikutus pintalämpötilaan. Tässä kohtaa vain on niin, että muutamat tutkijat allekirjoittanut mukaanlukien on eri mieltä IPCC:n kanssa, mihin hiilidioksidi pystyy. Mistä ero johtuu, ei olekaan enää helposti selitettävissä maallikolle.

Itse asiassa muut ilmastoon vaikuttavat tekijät jäävätkin paljon epävarmemmiksi, kuten auringon aktiivisuuden vaihtelut. Viimeisen 500 vuoden ajalta on kuitenkin olemassa hyvä korrelaatio lämpötilan ja auringon aktiivisuuden välillä, joka on paljon parempi kuin korrelaatio hiilidioksidipitoisuuden kasvuun.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Selitäppä nyt sitten "maallikolle", mistä se johtuu?!

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #28

Olen kirjoittanut asiasta oman glogin Usariin aikoinaan, mutta kattavampi esitys löytyy WUWT:n sivulta englanniksi:

https://wattsupwiththat.com/2017/03/17/on-the-repr...

Kyse on yksinkertaisesti siitä, että toistin Myhre et al:n tutkimuksen, mutta en saanut samaa tulosta. Olen esittänyt myös arvioni siitä, mistä ero johtuu ja siitäkin minulla on varsin hyvä näyttö.

Jutun lopussa on viite myös alkuperäiseen tutkimukseeni, josta selviää kaikki tarpeelliset yksityiskohdat.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #31

Kävin tutkimuksesi nopeasti läpi, mutta miksi ihmeessä WUWT:n sivulla?? Sillähän ei ole mitään yhteyksiä mihinkään virallisiin instansseihin, jotta vaikutus olisi läpinäkyvä yliopistoihin ja instituutteihin?!

Tässä myös yksi selitys, miksi olet marginaaleissa.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #33

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä. WUWT on yksi kanava levittää tietoa tutkimuksistani kansanomaisessa muodossa, koska minulla ei ole rahaa varsinaiseen muuhun markkinointiin. Harrastan eräänlaista sissimarkkinointia.

Kyseisen lehden sivulta selviää, että kaksi tutkimustani on lehden kolmen eniten ladatun tutkimuksen joukossa: 1424 latausta ja 1236 latausta. Nuo kaksi ovat ne, jotka on julkaistu juuri tuossa lehdessä.

http://www.seipub.org/des/

Saan viikottain raportteja Researchgate-sivustosta, miten artikkeleitani ladataan eli miten tutkijat haluavat tutustua tutkimuksieni sisältöön. Määrä kasvaa koko ajan.

Tämä Usarin sivusto on myös sissimarkkinoinnin väline. Valtamedia ei ota käsittelyyn mitään, mikä viittaa IPCC:n tutkimustulosten kyseenalaistamiseen. Kuten olen tuonut esiin, niin esimerkiksi Hesari tekee joka päivä lähes epätoivoisesti juttuja ilmastonmuutoksesta, ja nuo jutut sisältävät poikkeuksetta karkeita virheitä. Toisaalta elämänkokemukseni on, että jos tiedän asioiden oikean tilanteen, on vaikea löytää virheetöntä lehtijuttua.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #41

Eli missä on se kansainvälinen tieteellinen konsensus, joka vaikuttaa päätöksen tekoon?

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Tämäkin osoittaa sen, ettei aitoa konsensusta ole mahdollista saavuttaa. Jokainen pitää jääräpäisesti kiinni omasta mielipiteestään.

Olenhan minäkin tehnyt henkilökohtaisen päätelmän, ihmisen on mahdotonta tietää osuuttaan muutokseen. Miten päättäjät sitten voivat tehdä päätöksiä, kun ei ole olemassa varmuutta. Mutta jos kerran on määrättömasti valuuttaa, niin kyllä se minulle sopii. Mitään ahdistusta en kuitenkaan koe ilmaston tiimoilta.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Jos tässä kyseisessä Cook et kumppanien tutkimuksessa otetaan otoksen suuruudeksi tuo 4014 eli lasketaan kantaaottamattomat pois, ja vielä suuripiirteisesti lasketaan yhteen kategoriat 1 ja 2 eli yhteensä 986 tutkimusta, jotka tulkitaan osoittavan ihmisen ainoaksi syyksi ilmastonmuutoksen, päädytään prosenttilukuun 100*986/4014 = 24,5 %. Kategoria 3 on tutkimuksen suuri väärennös, kun tämän kategorian tutkimusten lasketaan osoittavan ihmisen ainoaksi syylliseksi, vaikka kategorian selityksestä käy ilmi, että näin ei ole asianlaita.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Räikeitä väittämiä ja tilastollista, -voisiko sanoa haparoivaa spekulaatioiden maksimointia, kun tulisi keskittyä enemmän omien tutkimustulosten uudelleen validointiin. Joskus on myös mentävä itseensä ja tarkistaa, onko minussakin olemassa epävarmuutta, absoluuttisesta totuudesta puhumattakaan.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Tämän tason vastaväitteisiin on turha vastata, koska vastaväitteissä ei ole mitään konkreettista, mihin tarttua.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #32

Niin, tarkoitukseni oli vain terävöittää sitä, että "lopullisia totuuksia" ei ole olemassa ja että tämä ei ollut henkilökohtaista...

Käyttäjän esalehtinen kuva
Esa Lehtinen

Voisiko Sinivirta ystävällisesti validoida omaa ilmastotieteellistä tutkimusaktiviteettiaan antamalla edes yhden sellaisen esimerkin kansainvälisessä relevantissa julkaisussa olleesta alaan liittyvästä artikkelista jossa hän on tekijälistan ensimmäinen nimi? Tai edes yksi tekijöistä.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #51

Minulla ei ole siihen mitään tarvetta. Tutkimukseni ovat minun henkilökohtaisia arvioita ja skenaarioita, jotka ovat yhteneviä mm. ilmastofysiikan prof. Reto Knuttin arvioiden mukaisia. Toisin sanoen, jokaisella on oikeus esittää omia arvioitaan siitäkin huolimatta, vaikka niitä ei ole kansainvälisissä julkaisuissa.

Ajatukseni on yksinkertaisesti se, että ei ole syytä asettaa kyseenalaiseksi IPCC:n toimintaa sen vuoksi, että se julkaisee kansainvälisesti ansioituneiden tutkijoiden tekemiä tutkimuksia, jotka ovat tieteellisessä konsensuksessa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #52

Varmaankin fyysikkona ja avaruusfyysikkona olet seurannut myöskin tutkimusta auringosta ja planeetoista ja niiden vaikutusta maapallon ilmastoon.

Svensmarkin tutkimukset eivät ole päässeet esille, IPCC:n keskittyessä ihmisestä aiheutuvan hiilidioksidin osoittamiseksi syylliseksi ilmastonmuutokseen.

Kun vertaisarvioitu tutkimus osoittaa, että pilvillä on suurempi vaikutus ilmastoon kuin ihmisestä johtuvilla kasvihuonekaasuilla, tulee Svensmarkin tutkimukset kosmisista säteistä, auringosta johtuvista plasmapurkauksien seurauksena, ottaa uuteen tarkasteluun.

Mutta pitääkö se IPCC ensin lakkauttaa.

"[2] Explosive events on the sun provide natural experiments for testing hypotheses about solar influences on the Earth. A conspicuous effect is the sudden reduction, over hours to days, in the influx of galactic cosmic rays (GCRs), first noticed by Scott E. Forbush in 1937. Such Forbush decreases (FDs) are now understood to be the result of magnetic plasma clouds from solar coronal mass ejections that pass near the Earth and provide a temporary shield against GCRs [Hilary, 2000]."

"[13] Our results show global‐scale evidence of conspicuous influences of solar variability on cloudiness and aerosols. Irrespective of the detailed mechanism, the loss of ions from the air during FDs reduces the cloud liquid water content over the oceans. So marked is the response to relatively small variations in the total ionization, we suspect that a large fraction of Earth's clouds could be controlled by ionization. Future work should estimate how large a volume of the Earth's atmosphere is involved in the ion process that leads to the changes seen in CCN and its importance for the Earth's radiation budget. From solar activity to cosmic ray ionization to aerosols and liquid‐water clouds, a causal chain appears to operate on a global scale."
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #53

Eiköhän jätetä nuo tittelit sikseen ja jätetään myös syyllistämisen mentaliteetti.

IPCC:n lopettaminen johtaisi vain siihen, että tulisi uusi ”IPCC”. Jos uuden ”IPCC”:n politiikka ottaisi laajemmin huomioon vertais-tutkimuksia, se alkaisi muodostua yhä vaikeammaksi.

Toisaalta, miksei kansallisia paneeleita voitaisi perustaa enemmän kuten esim. ENCP (European National Climate Panel), joka olisi laajempaa kansainvälistä verkostoitumista.

Swensmarkin-hypoteesi on kyllä mielenkiintoinen ja se on kyllä jäänyt vähemmälle huomiolle.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #54

Joo, on tuo syyllistäminen ollut selvästi väärä strategia. Se johtanut joidenkin tahojen rahastamiseen...

Veronmaksajat ovat aina viimekädessä maksajan asemassa, niin tässäkin ilmastonmuutosasiassa.

No IPCC tunnustaa yksipuolisuutensa ja jättäneensä auringosta ja planeetoista johtuvan ilmastonmuutoksen vähemmälle, kun asioista ei ole ollut tietoa. Nyt on!

Pitäisikö nyt laajentaa IPCC:n tietämystä koskemaan myöskin auringon ja muiden planeettojen vaikutusta maapallon ilmastoon tai mikä tässä nyt olisi se paras ratkaisu.

"The IPCC report also indicates a “Level of Scientific Understanding” (LOSU, see last column in Figure 13) for each factor. The science behind greenhouse gas warming is well understood, so it has a high LOSU rating, but solar RF is given a low LOSU indicating that there might be other factors not yet known about, or fully accounted for. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/...
Ocean sediments have been used to reveal a history of the circulation of the North Atlantic by analysis of the minerals believed to have been deposited by drift ice20. With regional cooling the rafted ice propagates further south where it melts, depositing the minerals. These materials also preserve information on cosmic ray flux, and thus solar activity, in isotopes such as 10Be and 14C. Thus simultaneous records of climate and solar activity over thousands of years may be retrieved. An example is given in Figure 14, which shows fluctuations on the 1,000 year timescale well correlated between the two records, suggesting a long-term solar influence on North Atlantic climate."

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #57

Tutkivaa journalismia on tarvittu, Donna Laframboise on tehnyt alustavaa tutkimustyötä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #58

Kyllä pilvillä on selvästi suurempi vaikutus maapallon ilmastoon kuin ihmisestä aiheutuvilla kasvihuonekaasuilla.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #61

Pilvet vaikuttavat osaltaan, mutta on muistettava, että pilvien muodostuminen on vaihtelevaa. Pitkä-aikaisia pilven muodostumisia tai vähenemisiä on erittäin harvassa, ellei peräti mahdottoman harvassa. Jos pilviä alkaa muodostumaan pitkä-aikaisena periodina, se kielii myös auringon pitkä-aikaisesta aktiivisuudesta, jopa luokkaa kymmeniä vuosia.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #53

"Svensmarkin tutkimukset eivät ole päässeet esille, IPCC:n keskittyessä ihmisestä aiheutuvan hiilidioksidin osoittamiseksi syylliseksi ilmastonmuutokseen."

Jos nyt kuitenkin katsotaan, mitä ihan oikeat tiedemiehet sanovat tuosta Svensmarkista eikä laiteta sanoja heidän suuhunsa, niin häntä ei olla unohdettu vaan hänen tuloksiinsa on kyllä perehdytty. Mutta hypoteesin, jossa auringon aktiivisuus vaikuttaisi merkittävästi ilmaston lämpenemiseen, ongelma on ristiriita havaintojen kanssa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #67

No näitä hypoteeseja voidaan testailla.

"Why is the CR/climate link ignored?

Given all the empirical evidence that has accumulated until now, the climate community should have considered it seriously, and even if the actual mechanism was until now missing, the empirical evidence showing and quantifying the solar climate link shouldn’t have been ignored by most of the community.

The reason is actually very simple and lays in the implication of the link. If the sun has a large effect on climate, then its increase activity over the 20th century should have contributed at least some of the global warming. In fact, the calorimetric sea level based measurements imply that a bit more than half of the 20th century warming should be attributed to the sun. If so, the role that humans have had is diminished. In fact, when one considers the role that the sun has had over the 20th century, one finds that a) the temperature variations can actually be much better explained (with a smaller residual) and the required climate sensitivity is on the low side (about 1 to 1.5°C increase per CO2 doubling, compared with the canonical range of 1.5 to 4.5°C advocated by the IPCC, see Ziskin & Shaviv 2012). The low climate sensitivity implies that the same emission scenarios will give rise to more modest temperature increases over the 21st century. These good news imply that we are not in as dire a situations as we often hear. But many do not like hearing this.

Now that the mechanism is actually known, there should be no excuse in ignoring it any further, but given the above implications, it would most likely still be ignored."

Luboš Motl at 7:35 AM
https://motls.blogspot.fi/2017/12/svensmarks-engho...

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #69

Toistan: hypoteesin, jossa auringon aktiivisuus vaikuttaisi merkittävästi ilmaston lämpenemiseen, ongelma on ristiriita havaintojen kanssa.

"The fatal problem with Dr. Shaviv’s claim that increased solar activity is responsible for global warming is that solar activity is decreasing, not increasing."

https://www.skepticalscience.com/solar-activity-su...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #72

Olit kai tietoinen, ettei kyse ollut auringon aktiivisuudesta Svensmarkin teoriassa!?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #79

Svensmarkin mukaan auringon aktiivisuus vaikuttaisi epäsuorasti kosmisten säteiden aiheuttaman pilvenmuodostuksen kautta. Edelleen pätee se, mitä sanoin empirian ja hypoteesin ristiriidasta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #82

"...first noticed by Scott E. Forbush in 1937. Such Forbush decreases (FDs) are now understood to be the result of magnetic plasma clouds from solar coronal mass ejections that pass near the Earth and provide a temporary shield against GCRs [Hilary, 2000]."

Kai tuossa on muustakin kyse!?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #83

Siinä on kyse siitä mistä sanoin.

"From solar activity to cosmic ray ionization to aerosols and liquid-water clouds, a causal chain appears to operate on a global scale." -Svensmark

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #84

Toistat vain sitä samaa?

"...solar coronal mass ejections that pass near the Earth and provide a temporary shield against GCRs [Hilary, 2000]."

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #85

En ymmärrä mihin pyrit. Sanoin jo että Svenmarkin mukaan auringon aktiivisuus vaikuttaa epäsuorasti, tuo lainaus liittyy siihen samaan asiaan.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #67

Kyllä, näin on toistaiseksi...

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Itse kuulun porukkaan "Yksiselitteisesti minimoi tai hylkää ihmisten aiheuttavan globaalin lämpenemisen: 15". Miksi?

Ensinnäkään ei ole mitään havaintoa todellisuudesta, jonka mukaan ilmakekehän hiilidioksidipitoisuuden nousutrendit ilmaston lämpötilan lämpenemistrendejä aiheuttaisivat. Mm. David Wojich'in toteama, sateliittimittauksiin perustuva tulos osoittaa, että ilmastoherkkyys (so. ilmaston lämpötilan nousu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuessa) on niin vähäinen, ettei sitä voida nollasta erottaa.

Toiseksi on ymmärrettävä, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus määräytyy sen tuloksena, kun kaikki CO2-päästöt ilmakehään ja kaikki CO2-absorptiot ilmakehästä muuhun ympäristöön hakeutuvat luonnonlakien mukaiseen dynaamiseen tasapainoon. Jos ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee, kuten se on viimeaikoina tehnyt, siinä nousussa on prosentuaalisesti korkeintaan vain sama määrä ihmisperäistä hiilidioksidia, mitä sitä on prosentuaalisesti ollut CO2-päästöjen kokoaismäärässäkin. Kun viimeaikoina noiden päästöjen kokonaismäärässä ihmisperäisten CO2-päästöjen osuus on ollut vain luokkaa 5 %, korkeintaan vain luokkaa 5 % ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus on tuossa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussakin.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Porukoita on monenlaisia. Minä kannan vastuuta siitä, mitä ihmiset tekevät. Luontoa ei voida muuttaa, mutta ihmisen käyttäytymistä voidaan silloin, kun se aiheuttaa luonnolle haittaa.

"Katso tarkoin luontoon, tiedät elämästä enemmän".

Luonnossa vaikuttaa vain x kantaiset n:s potenssit, yhtenä esimerkkinä Fibonaccin lukujono, joka näkyy esim. kukkien terälehtien epäsäännöllisyyksinä.

Luonnossa ei siis ole mitään lineaarista, kuten on esim. atropogeeninen hiilidioksidi-pitoisuuden nousukulma 280 ppm -> 408ppm, joka on kuin onkin suht. lineaarinen.

Mitä tästä voi päätellä?

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Trendi Liitukauden CO2-pitoisuudesta noin 1500-2000 ppm:stä nykyajan noin 400 ppm:ään on lineaarinen niinkuin tuo Sinun teollista aikaa kuvaava trendi 280 ppm:stä 4o8 ppm:ään. Kumpaakaan ei ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen ole todettu hallitsevan.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #40

Todista se metodi, miten liitukauden trendi on saatu lineaariseksi? Metodi on eri kuin 2000-luvulla.

Luonnossa ei ole edelleenkään lineaarisia muuttujia, sama koskee dynamiikkaa.

Kaikki kasvu perustuu x^n.

Kasvit eivät myöskään kasva lineaarisesti, eikä muutkaan olosuhteet.

Gravitaatio kasvaa toisessa potenssissa.

Avaruuskulmassa olevan valon etäisyyden kaksinkertaistaminen kasvattaa valon pinta-alaa neliöllisesti.

Luonnollinen CO2 kasvaa x^n.

Tulivuoren purkaukset vapautuvat kiihtyvyydellä, joka ei ole lineaarinen. Vapautuminen ilmakehässä tapahtuu hidastivuudella, joka ei ole lineaarinen.

Jne...jne...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Olkaa hyvä, tässä on luettavaa ja kuunneltavaa itse kullekin mm. IPCC:n toiminnasta (GWPS), eli Global Warming Policy Foundation raportti.

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2016/10/Pee...

https://m.youtube.com/watch?v=Av_DAeTP6r4

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

IPCC on vuosikausia väittänyt Antarktiksen maajään supistuvan kun se on ollut toisinpäin.

Kun tällaista väärää informaatiota on levitelty ja uhattu merenpinnannousulla, vaikka vastaavaa merenpinnan nousua ei ole havaittu rannikoilla mittausasemilla, nousua on ollut vain satelliittimittauksissa, mikä ei ole vastannut todellisuutta, niin kenen toimesta tätä väärää tietoa levitetään!?

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Vastaus on tähän se, että em. osoittaa, kuinka kompleksinen ilmasto ja ilmastonmuutos voi olla. Siksi ei ole syytä betonoida teorioita ”yhden totuuden” varaan. Tieteellinen konsensus parhaimmillaan on sitä, että vertaisarviointi tehdään kansainvälisesti ansioituneiden tutkijoiden kompetenssilla.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Siksi ei ole syytä betonoida teorioita ”yhden totuuden” varaan."

Tuosta olen samaa mieltä ja juuri sitä sanomaa niin tämä kuin useat muutkin "skeptikkoblogit" pyrkivät viestittämään.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Näin on. Skeptisyyttä on monenlaista ja juuri siksi, tieteellinen konsensus joka tuottaa tietoa kansainvälisesti ansioituneiden tutkijoiden toimesta, on validi.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Liitukauden korkea CO2-pitoisuus ilmakehässä on seuraus silloisten mantereiden sijainnista valtameriin nähden. Kun valtamerillä oli vapaa virtaus polaarisilta alueilta päiväntasaaja-alueille, se tasasi maapallon lämpenemistä niin, että polaariset alueet olivat lämpötilataan 20-40 astetta nykyistä korkeammat, päiväntasaaja-alueen lämpötilan ollessa vain pari astetta nykyistä korkeampi (Lunkan kirjan Maapallon ilmastohistoria mukaan). Kun napa-alueet olivat lämpimiä, jopa ikivihreät kasvustot olivat levinneet niille asti. Valtamerien pintavesien korkea lämpötila oli syynä korkeaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen ja kosteaan ilmaan, mitkä kaikki saivat yhdessä kasvillisuuden kukoistamaan.

Mikä yhteys tällä on viimeaikaiseen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuun? Olen linkissäni https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-qu... perustellut, miten valtamerien pintavesien lämpeneminen on viimeaikaistakin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallinnut. Sekä Liitukautena että viimeaikoina - kumpikin omalla tasollaan - ratkaisevassa asemassa ovat olleet valtamerien pintavesien lämpeneminen alueilla, joilla valtamerien hiilidioksidinielut sijaitsevat. Niiden lämmetessä niissä liuenneena olevan hiilidioksidin osapaine nousee eksponentiaalisesti. Näin ne sitten tehokkaasti vähentävät näiden pintavesien tehoa hiilidioksidinieluina, mistä sitten seuraa valtamerien lämpenemisen hallitseva vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

#65

Kävin linkin läpi. Siellä esitetyt mallit ovat kaikki hypoteeseja ja siellä nähdäkseni ei oltu yksimielisiä, päinvastoin. En myöskään nähnyt siellä esitettävän liitukauden ajalta lineaarista hiilidioksidi-pitoisuutta osoittavaa todistetta, josta esitin pyynnön?

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Puhun itse lähinnä trendeistä. Et Sinäkään voi viimeaikaista hiilidioksidipitoisuuden nousua lineaarisena pitää, kun siihen niin monet tekijät samanaikaisesti vaikuttavat ja ennen kaikkea siksi, että et voi suoria Mauna Loan tuloksia pitää yhdenvertaisina jääkairausnäytteistä saatujen, vähemmän tarkkojen, satojen vuosien keskiarvoa ilmentävien tulosten kanssa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #76

No jos katsoo esim. NASA:n mittauksia CO2:n nousu-trendinä 13 vuoden ajalta, se on kohtalaisen lineaarinen. Se on yksi selkeä todiste, ellei sitten NASA:n organisaatio ole tarkoitushakuisesti huijari.

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #78

Laitan vielä suoran linkin vain siihen "lätkämailakuvaan", jotta se olisi kaikkien helposti avattavissa koskien seuraavaa kommenttiani.

https://climate.nasa.gov/system/charts/15_co2_left...

Tuo kuva on äärimmäisen propagandistinen ja tarkoitushakuisen populistinen sekä sensaatiomainen, eikä niin muodoin anna vakavasti otettavaa kuvaa sen laatijoista tiedemiehinä. Pikemminkin siitä heijastuvat poliittiset tai muut intressit.

Vaaka-akselin vuosimäärät numeroina ovat siis tuhansia vuosia. Yksi yksittäinen "pystysarake" kertoo mitä on tapahtunut 50.000 vuoden aikana. Jos sellaisesta pystysarakkeesta haluaisi tuon vuoden 1950 jälkeisen ajan mukaisesti ottaa jonkin toisen satunnaisen 50 vuoden jakson, niin tuo jakso olisi linkkaamani kuvan normaalilla tietokoneen kuvaruutukoolla noin 0,0002 mm (kaksi kymmenestuhannesosa millimetriä eli vaaksan miljoonasosa). Vuoden 1950 jälkeinen aika on kuitenkin paksulla näyttävällä värillä siitä nähtävissä. Se olisi pitänyt piirtää kynällä, jonka kärki on vain tuo 0,0002 mm.

NASA ei ole Mauna Loassa ollut mittaamassa kymmeniä tuhansia vuosia tai satojatuhansia vuosia sitten kuinka tuo pitoisuus on saattanut milloin mistäkin syystä luoda kymmenestuhannesosa millimetrin levyisiä piikkejä, jotka ovat niin mikroskooppisia, etteivät ne jätä minäänlaista pysyvämpää jälkeä näkyviin. Me emme tiedä näkyykö kuvasta selkeästi mitä on tapahtunut vuonna 254381 eKr verrattuna vuoteen 254330 eKr. ja minkälaisia satunnaispoikkeamia silloin on saattanut olla. Hiilidioksidimäärien arviointi ilmakehässä satojen tuhansien vuosien ajan vaihteluna ennen vuotta 1950 on jo tuolla esitetylläkin tavalla sangen kyseenalaista.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #80

Ensin IPCC sitten NASA, mikä seuraavaksi?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #86

En tiedä mitä seuraavaksi. Havainnoin vain faktoja.

Ylläolevassa olen tarkastellut vain vaaka-akselia, mutta yhtäläiseen voi kyseenalaistaa myös pystyakselin kalibroinnin. Hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä on noin 0,04%, eli jos pystyakseli olisi kuvattuna nollasta sataan prosenttiin vaikkapa kymmenen senttimetrin korkuisena, niin kautta satojentuhansien vuosien tuo "käyrä" väräjäisi noin yhden tuhannesosa millimetrin sisällä alhaalla vaaka-akselin päällä. Silmällä katsottuna se olisi kuin viivottimella vedetty suora viiva alusta loppuun.

Tutkimustulosten dramaattisella harjaanjohtavalla visualisoinnilla on mahdollista hämätä suurta yleisöä ilman, että voi jäädä kiinni varsinaisista virheistä.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #88

Todellisuus hämärtyy niillä, jotka asettavat kaikki kyseenalaiseksi. Jos havainnoi faktoja, miksi niistä pitää tehdä de-faktoja.

Miten NASA:n kuvia tulisi manipuloida, jotta kaikki olisi tyytyväisiä?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #90

"Miten NASA:n kuvia tulisi manipuloida, jotta kaikki olisi tyytyväisiä?"

Jos tuollaisten lätkämailojen sijasta haluttaisiin olla asialinjalla, niin käyrä esitettäisiin vain viimeisen sadan vuoden sisältä siten, että vaaka-akseli olisi vaikkapa 10cm pitkä ja pystyakselilla senttimetri vastaisi vaikkapa tuhatta ppm:ää.

Silloin käyrä havainnollistaisi (tarkkaan katsottuna) mitattavissakin olleen pienen kasvun ilmakehän hiilidioksidimäärässä, mutta viestittäisi samalla sitä kuinka pienistä pitoisuuksista on kysymys. Vuoden 1950 jälkeen, eli puolesta välistä aikajanaa, näkyisi sellainen puolen millimetrin vähittäinen kasvu aiempaan verrattuna. Tuo puolen millimetrin käyrän kohoaminen tapahtuisi siis viiden senttimetrin pituuden puitteissa.

Kaikki eivät tietysti olisi tähänkään tyytyväisiä, koska se ei sopisi heidän syystä tai toisesta ajamaansa agendaan. Kyse olisi kuitenkin aivan saman datan hiukan realistisemmasta visualisointitavasta.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #95

Kysehän on vain visualisointi tavasta. Ehkä kuvaaja on sen vuoksi dramaattinen, koska koko aikajana on tavattoman pitkä ja nykyhetki lyhyt. Kuvaaja tietysti voisi olla myös "pilkottu", jottei syntyisi väärinkäsityksiä.

Minusta tärkeintä "lätkämaila" kuvaajassa on se tieto, että menneisyyden hyvin pitkässä trendissä näkyy suhteellisen tasainen vaihteluväli, joka on luonnollisesti pitkän ajan keskiarvo ja nykyhetki edustaa anomaliaa, joka poikkeaa tästä pitkän ajan keskiarvosta.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #98

Niin ja tuon pitkän ajan (siis todella pitkän) keskiarvopoikkeamissa ei ole mitään kymmenien vuosien piikkejä noteerattu, koska niitä ei ole voitu mitatakaan. Kyse on erilaisilla päätelmillä tehdyistä summittaisista arvioista vuosituhansien tai kymmenien tuhansien vuosien tarkkuudella. Emme lainkaan tiedä kuinka monta sataa tai tuhatta lätkämailaa jää kuvasta puuttumaan, koska ne ovat niin kapeita, ettei niitää silmällä havaitse.

Joten pitäydyn kannassani, että tuo lätkämaila on tarkoitushakuisen dramaattinen esitys.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #99

Mutta sehän on luonnollista, että satoja tuhansia tai jopa miljoonia vuosia menneisyydestä tehtyjä havaintoja, voidaan tehdä vain approksimaatioina, eri tieteenalojen tietolähteistä, jotta kuvaaja saadaan aikaiseksi.

Uskoisin, että tietolähteet ovat kattavia ja oikeita.

Tarkoitushakuinen vääristely tulisi kuitenkin julki ennemmin tai myöhemmin, ja NASA saisi pistää pillit pussiin.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #99

"Niin ja tuon pitkän ajan (siis todella pitkän) keskiarvopoikkeamissa ei ole mitään kymmenien vuosien piikkejä noteerattu, koska niitä ei ole voitu mitatakaan. "

Tämä itseasiassa ei pidä paikkansa. Paikoilla, joissa sadanta on suurta, kaasukuplan muodostuminen kestää vain joitain kymmeniä vuosia. Jos siis esihistoriallinen co2-taso olisi ollut vaikkapa 50 vuoden ajan yli 300 ppm (kuten on ollut 1960-luvun jälkeen), näkyisi se mittauksissa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #101

Hannu ylempänä toteaa:
"Mutta sehän on luonnollista, että satoja tuhansia tai jopa miljoonia vuosia menneisyydestä tehtyjä havaintoja, voidaan tehdä vain approksimaatioina, eri tieteenalojen tietolähteistä, jotta kuvaaja saadaan aikaiseksi."

Ja sinä väität:
"Paikoilla, joissa sadanta on suurta, kaasukuplan muodostuminen kestää vain joitain kymmeniä vuosia. Jos siis esihistoriallinen co2-taso olisi ollut vaikkapa 50 vuoden ajan yli 300 ppm (kuten on ollut 1960-luvun jälkeen), näkyisi se mittauksissa."

Tässä on teidän välillänne suuri ristiriita.

Mutta komppaan mieluummin Hannua. Kieltäydyn uskomasta, että luokkaa miljoonan vuoden aikajanalla voisi havaita noissa "aproksimaatioissa" jonkin muutaman vuosikymmenen "piikin". Kyllä minulle saisi rautalangasta vääntää kuina sellaiset tutkimukset suoritetaan ja kuinka moinen aikajanalla sadasosan tarkkuudella aikataulutettu "piikki" havaittaisiin.
(Kirjoitin "piikki" lainausmerkeissä, koska kyse ei ole mistään varsinaisesta piikistä, vaan ppm tason pienestä noususta.)

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #104

No Kalevilla ja minulla on vähän näkemyseroja tiedoissa, minulla lähinnä puutteita laattatektoniikasta ym. Osaaminen keskittyy enemmän tuonne yläilmoihin...

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #104

Sekoitat nyt kaksi asiaa. Kaasukuplat tarjoavat näytteitä menneistä ilmakehän koostumuksista. Jos co2 olisi ollut yli 300 ppm, sellaisia näytteitä olisi havaittu. Sensijaan sen sijoittaminen aikajanalle perustuisi arvioon, jossa kyseisen paikan näytteitä verrataan toisiin aikasarjoihin.

Jos ihan aidosti olet kiinnostunut jääkuplatutkimuksesta, siitä löytyy kyllä runsaasti tietoa. Pari esimerkkiä

https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/conte...

Tässä sanotaan että kaasukuplan muodostuminen kestää noin 6-40 vuotta. Asiasta on seikkaperäisempikin tarina jossain, en nyt löydä sitä.

http://www.pnas.org/content/94/16/8343

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #106
Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #78

Se ei ole ihmisperäinen! Se on ilmaston lämpenemisen jälkeen viiveellä tapahtuvaa hiilidioksidipitoisuuden nousua, kun nieluina toimivat ylempien leveysasteiden vedet lämpenevät ja sen seurauksena hiilidioksidinieluina heikkenevät.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #81

Mutta lineaarisesti, ei hyvät pojat. Viiveet ym. eivät ole lineaarisia.

NASA:n mittaukset (CO2) ovat reaali-ajassa. CO2-käyrässä tulisi näkyä myös anomaliat, jos olisi viiveitä yms.

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen Vastaus kommenttiin #87

Olkoon viimeaikainen ilmakehän hiilidioksidipitoisuus mikä hyvänsä, siinä luonnonlakien mukaisen päästöjen ja absortion dynaamisen tasapainon tuloksena on korkeintaan luokkaa 5 % ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä aiheutunutta hiilidioksidia. Kun vieä tuona aikana ilmaston lämpötila ei ole nousuaan jatkanut, hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousukaan ei mikään lämpenemisuhka näytä olevan.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #91

Odotan edelleen todisteita tälle viidelle prosentille. Edes yksi linkki?

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #91

Se ei valitettavasti mene noin. Jos pitoisuudet ovat nousussa, mikään dynamiikka ei aseta tasapainoon missään prosentuaalisissa määrissä.

On kokonaan toinen kysymys, jos päästöjen ja absorbtioiden suhde lähestyy arvoa 1, silloin myös dynamiikka alkaisi lähestymään 100%, jolloin %-pitoisuudet vähitellen tasoittuisivat niin, että päästöt ja absorbtiot olisivat tasan ts. olisi saavutettu hiilineutraali.

On joko vähennettävä päästöjä, tai lisättävä hiilinieluja.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Kiitoksia kommenteista. Keskustelu on käynyt kiivaana kuten aina. Siihen asiaan olen pettynyt, että vain pieni murto-osa kommenteista koski itse Cook et kumppanien tutkimuksen tekotapaa eli miten he laskivat konsensus-prosentin. Kommenttien puutteesta voisi päätellä, että a) ihan sama miten laskivat, tai b) en osaa ottaa asiaan kantaa. Faktat ovat selvästi näkyvillä ja mielestäni niistä näkee ainakin kaksi selvää virhettä, jotka julkisuudessa aina tässä yhteysessä esitetään:

1. Konsensus-% ei koske 11944 tutkijaa vaan 4014 tutkijaa

2. Kategorian 3 lukujen ynnääminen luokkaan "ihminen on yksin syypää" on räikeä virhe. Luepa uudestaan: "Väittää ihmisten aiheuttavan globaalin lämpenemisen eli tutkimus olettaa kasvihuonekaasujen aiheuttavan lämpenemistä esittämättä yksiselitteisesti ihmisten olevan syypää: 2910".

Jos tutkimus osoittaa, että kasvihuonekaasut aiheuttavat lämpenemistä, niin se on todella kaukana siitä, että ne yksin aiheuttavat lämpenemisen. Jos tutkimustuloksia sallitaan manipuloitavan tällä tavalla, niin silloin voi vääntää mustan valkoiseksi. Ja niinhän tässä on tehtykin. Annetut kommentit osoittavat, että tämä on joillekin kommentoijille ihan hyväksyttävä tapa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Olen Anteron kanssa vain osittain samaa meiltä. Konsensus on kuitenkin merkittävä, joka riippuu laskenta-tavasta.

Jos viittaat absoluuttiseen kosteuteen yhtenä komponenttina lämpötilan nousu-trendissä, miten se on mahdollinen, kun absoluuttinen kosteus ei ole vakio (veden tai vesihöyryn määrä / ilmakuutio / aika)?

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

"Kategorian 3 lukujen ynnääminen luokkaan "ihminen on yksin syypää" on räikeä virhe."

Ei ole. Linkittämässäsi, tämän keskustelun aiheena olevassa tutkimuksessa on taulukossa 2 kerrottu käytetty luoittelu. Otsikkona on "Definitions of each level of endorsement of AGW" eli eri suhtautumiset ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Luokka 3 on Implicit endorsement, eli kasvihuonekaasupäästöt aiheuttavan lämpenemistä - ja kun ainoa kasvihuonekaasupäästöjä lisännyt lähde viime vuosisatoina on ollut ihmisen toiminta, on luokassa sisällä mielipide ihmisen toiminnan vaikutuksesta.

Jos luokka 3 ei kelpaa, eikö silloin myös luokka 5 pitäisi jättää laskuista pois?

Kuten toisaalla jo kerroin, "ihminen on yksin syypää" -luokkaa tutkimuksessa ei ole.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

"- ja kun ainoa kasvihuonekaasupäästöjä lisännyt lähde viime vuosisatoina on ollut ihmisen toiminta, on luokassa sisällä mielipide ihmisen toiminnan vaikutuksesta."

Siis mitä, tajuatko edes itsekkään mitä kirjoitat?!

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #96

Jos en mielestäsi tajua, keskustelua edistäisi kivasti, jos kertoisit, mikä muu kuin ihmisen toiminta on kasvattanut hiilidioksidipitoisuutta noin puolella geologisesti katsoen silmänräpäyksessä.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #102

Jos se olisi noin yksiselitteisen selvää, ei tarvitsisi koko asiaa edes yrittää tutkia. Siksi lauseesi on suorastaan naurettava.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #103

Minun ehdotukseni on, että asiaa on jo tutkittu, ja niiden tutkimusten perusteella on muodostettu hyvin perusteltu mielipide. Ei nykyään enää tutkita sitäkään, kiertääkö Maa Aurinkoa vai ei.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #108

Noin yksiselitteinen asia kuin maan kiertorata on helppo osoittaa. Ihmisen osuus ilmastoon on moninverroin kompleksisempi asia.

Vain sinun mielipiteesi kiertää kehää oman mielipiteesi ympärillä. Dilemma.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #109

Keskustelusta tulee kovin vaikeaa, kun et muista edes omia argumenttejasi. Puheenahan oli, onko jokin muu kuin ihmisen toiminta kasvattanut kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin määrää ilmakehässä. CO2:n lisääntyminen osuu yhteen teollisen vallankumouksen ja fossiilisten polttoaineiden käytön kanssa, joten tästä jankkaaminen tuntuu ajan haaskaamiselta. Saat silti jatkaa maalitolppien siirtelyä, jos niin haluat.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #110

CO2 lähteitä on lukemattomia, mm kasvien soluhengitys, fossiilisten ja bio energialähteiden palaminen, tulivuorten purkaukset, eläimien ja ihmisten hengitys, lahoaminen ja maatuminen, meret...

Kyse oli siitä miten tieteellisen konseksuksen perusteet on valikoitu, ei siis mistä CO2 tulee ja syntyy. Ajatuksesi lähtee olettamasta, että ihminen on syypää ilmaston muutokseen. Se on se ongelma ja sama ongelma toistuu useilla tutkijoilla.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #111

Ja mikäköhän luettelemistasi CO2-lähteistä selittääkään havaitun CO2-pitoisuuden kasvun? Ai niin, tämähän on juuri se kysymys, jota olet ansiokkaasti väistellyt jo useammassa kommentissa; ihmisen toiminta kun nyt vain ei kelpaa vastaukseksi, koska... ööh... Eipä siis aihetta tämän enempään.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #112

En väistele suinkaan. Ihmisen osuutta asiaan ei vain yksinkertaisesti tiedetä.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #113

Minä voin kertoa. Ihmisen osuus on ... (rummun pärinää) ... noin 280 -> 410 ppm eli noin 45%

Siinäpä se! Nyt asia on sinunkin tiedossasi!

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #114

Olen pahoillani, mutta leukasi pärinä ei vakuuttanyt.

Pysyn kannassani.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #115

Ihan miten vaan. Mutta väite 'ihmisen osuutta ei tiedetä' ei pidä paikkaansa. Sensijaan väite 'minä en usko' ilmeisesti kohdallasi olisi totuudenmukainen.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #116

Idioottimaisin kommentti, mitä olen näissä keskusteluissa nähnyt.

Huolehdi vain omasta mielipiteestäsi, äläkä muiden.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #117

Kun puhut passiivissa, 'ihmisen osuuta ei tiedetä', nimenomaan itse väität yleiseksi mielipiteeksi sellaista, joka on omaa ajatteluasi.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #118

Sinun täytyy osoittaa väittämäsi todeksi, nyt on siihen ainutlaatuinen tilaisuus vai koskeeko totuus noin pahasti.

Jos ihmisen osuus olisi tiedossa, olisi kaikki nämä keskustelut ja tutkimuksetkin aivan turhia. Siinä sinulle hiukan pureskeltavaa iltapuhteeksi.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #119

Onko wikipedia tuttu?

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas#Anthr...

Hiilen kierto:

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/...

"Jos ihmisen osuus olisi tiedossa, olisi kaikki nämä keskustelut ja tutkimuksetkin aivan turhia."

Ihmisen osuus on likimain tiedossa ja nämä keskustelut kieltämättä ovat turhia.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #120

Sinulla on käsitys, etten ole seurannut ilmastonmuutos tapahtumia ja julkaisuja.

Tuotan sinulle jälleen pettymyksen, jo vuodesta -90 alkaen.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #121

Jos kerran olet asiaan noin perehtynyt, niin mistä sitten mahtaa juontua mielipide 'ihmisen osuutta ei tiedetä'? Sehän kerrotaan jo oppikirjoissakin.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #122

Sehän se hirvittävää onkin, että vuosisadan puhallus on uponnut kuin kuuma veitsi voihin.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #123

Noh, olen kyllä itsekin seurannut ilmastonmuutoksen 'tapahtumia ja julkaisuja'. Kimmokkeen tähän itseasiassa antoivat skeptikot raflaavine väitteineen. Mutta omat johtopäätökseni ovat täysin toista laitaa. Mitä enemmän asiaan perehtyy, sitä absurdimmalta ilmastonmuutoksen kiistäjien väitteet kuulostavat.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen Vastaus kommenttiin #124

Kerro ketkä kiistää ilmastonmuutoksen. En minä ainakaan.
Mitä enemmän olen tietoa kaivanut ja tutkimuksia seurannut, sitä epävarmemmaksi on ihmisen osuus muodostunut.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

"Lopputulema: kategorian 2 ja 3 lukuja ei voida rehellisesti laskea siihen joukkoon, joka on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on yksinomaan ihmisen aiheuttama."

Siihen joukkoon ei voida laskea yhtään tutkimusta, koska antamissasi kategorioissa ei ole sellaista, jossa väitettäisiin ilmastonmuutoksen olevan _yksinomaan_ ihmisen aiheuttama.

Lasketaanpa lisää haluamallasi tavalla. Kuten kerrotkin, kategorioihin 5, 6 ja 7 kuuluvia tutkimuksia on yhteensä 78. Koko joukosta - eli 11 944 tutkimuksesta - tämä on noin 6,5 promillea. Jos tavoitteena on arvioida väitettä, että ihmisen toiminnalla ei ole mitään tai ainakin hyvin vähän vaikutusta ilmastonmuutokseen, kuinka vahvana argumenttina pidät tätä 6,5 promillea? Kategorioiden 1, 2 ja 3 tutkimuksia on 3896 eli noin 50-kertainen määrä; kuinka vakuuttavana todisteena pidät tätä suhdetta?

Käyttäjän MikkoPunkari kuva
Mikko Punkari

Tämä on nyt taas tätä Ollilan "humpuukitutkimusta". Joku on selvittänyt biologian alan tutkijoiden käsityksen siitä onko ihminen jumalan luoma vai evoluution tulos. Tuhannessa biologian alan tutkijan julkaisemassa tutkimuksessa vain 5 esittää ihmisen olevan evoluution tulos, 3 esittää ihmisen vain muuttuneen nykyiseksi ja 992 ei esitä evoluution merkitystä lainkaan. Näin voidaan todeta, että tiede on todistanut jumalan luomistyön tuloksin 995 vastaan 5. Tutkimus on tehty A. Ollila -menetelmällä.
Ilmastotieteen alan tutkimuksessa ei ongelmanasettelu juuri koskaan lähde siitä kysymyksestä, että onko ilmaston lämpeneminen ihmisen aiheuttamaa vai ei - eikä biologian tutkimus ihmisen luomisesta tai evoluutiosta. Esim. ekologinen, mikrobiologinen tai geneettinen tutkimus ei vastaa kysymykseen ihmisen luomisesta. Tekniikan alalla lentokoneen moottorin tutkimuksessa ei ole luettavissa se, lentääkö lentokone.

Oikea tutkimusmenetelmä olisi ollut ottaa mukaan vain tutkimukset, missä ongelman asettelussa mainitaan tavoitteeksi selvittää ihmisen osuus lämpenemiseen. Tällaisia olisi löytynyt varmaan kymmenkunta ja jokainen (100%) vertaisarvioitu tutkimus niistä olisi päätynyt samaan tulokseen mitä IPCC esittää pakotekaavioissaan.
Ollila käyttää usein väitettä "tätä asiaa ei tunneta tarpeeksi" millä hän tarkoittaa, ettei itse tunne asiaa. Tieteessä asia kyllä tunnetaan. Ollilan suurin virhe on teknikolle tyypillinen - hän erottelee ilmastoon vaikuttavat asiat erikseen ja väittää, että yksin niillä ei ole suurta merkitystä lämpenemiseen. Esim. pelkän hiilidioksidin vaikutus lämpenemiseen on aivan eri kuin kaasun kokonaisvaikutus takaisinkytkentöineen ja oheisvaikutuksineen.

Ollilalle näyttää olevan uusi tieto se, että IPCC on YK:n perustama lobbausorganisaatio tutkijoiden ja päättäjien välimaastoon. Näin sen tehtävä on poliittinen - mutta sen aineisto perustuu tieteen senhetkisiin tuloksiin. IPCC pyrkii esittelemään tieteen tulokset poliitikoille ja kansalle edistääkseen ilmastonmuutosta hillitseviä toimia maailmassa.

Maailman ilmastotieteen alan tutkijat ovat 100% yhtä mieltä siitä, että ihminen on aiheuttanut ilmaston lämpenemisen kokonaan yksin. Mikäli ihmisen vaikutusta ei olisi ollut, olisi ilmasto nyt kylmempi kuin 150 v sitten (johtuen Maan rataelementtien, Milankovichin syklien vaikutuksesta).

Käyttäjän ErkkiLaukkanen kuva
Erkki Laukkanen

En ole tämän alan asiantuntija. Mutta minulle kirjoittelusta tulee mieleen tupakan ja syövän välistä yhteyttä koskeva tutkimus ja edunvalvonta. Nythän näyttöä pidetään kiistattomana, mutta 50-luvulla ei pidetty. Toki silloinkin näyttöä oli, mutta se kiistettiin. Hyvin tärkeään rooliin asettui tupakkateollisuuden eräiltä nimekkäiltä tilastotieteilijöiltä ostamat tutkimukset, joissa osoitettiin merkittäviä puutteita syy-seuraussuhteen välillä. Tämä "tilastollinen epävarmuus" johti lopulta siihen, että tupakanpolttoa koskevat rajoitukset lykkääntyivät noin 30 vuodella, ehkä enemmänkin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset