aveollila1 Aika on totuuden puolella

Kansainvälinen julkinen salaliitto ilmastonmuutoksen ympärillä

Aluksi lyhenteiden selvitys:

CAN – the Climate Action Network – Ilmastotoimijoiden verkosto
Oxfam – Ihmiset köyhyyttä vastaan
WWF – World Wildlife Fund – Uhanalaisten eläinlajien suojeleminen
Greenpeace – Luonnon ja rauhan puolesta

Otsikossa on tarkoituksella ristiriitainen käsite ”julkinen salaliitto”, joka on loogisesti mahdoton yhdistelmä. Se kuvaa mielestäni parhaiten toimintatapaa, josta on kysymys organisaatiossa nimeltä CAN, jonka voisi suomentaa nimellä ”Ilmastotoiminnan verkosto”, tai ”Ilmastotoimijoiden verkosto”. CAN:iin kuuluu yli 1100 organisaatiota 120 maasta, jotka ovat luonteeltaan NGO-tyyppisiä; NGO (Non-Governmental Organization) eli kansalaisjärjestöjä.

CAN:in missio eli tehtävä on edistää hallitusten ja yksityisten ihmisten toimintaa ihmisestä johtuvan ilmastonmuutoksen rajoittamisessa ympäristöystävällisesti kestävälle tasolle. CAN on siis korkean tason poliittinen ryhmä, joka panee toimeen CAN:n poliittista strategiaa ja koordinoi järjestöjensä toimintaa. CAN:in järjestöjen tavoite on puhua yhdellä äänellä ilmastonmuutoksesta. Tehtävä sinänsä on ihan hyväksyttävä, mutta toimintatapa, asenne ja käsitys ilmastonmuutoksen syistä onkin sitten hyvin ääripäätä edustava. Ilmastonmuutoksen yhteydessä tästä ääripäästä käytetään termiä alarmismi ja henkilöstä alarmisti. Alarmismi tarkoittaa pelkojen ja vaarojen lietsontaa/kiihottamista sekä negatiivisten ja vääristyneiden uutisten levittämistä.

Tunnetuimpia maailmanlaajuisia järjestöjä CAN:ssa ovat WWF, Greenpeace ja Oxfam. Käytännössä näillä suurilla järjestöillä on veto-oikeus uusissa toimenpiteissä, ja pienemmät organisaatiot hyväksyvät tämän tilanteen. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change eli Hallitusten välinen ilmastopaneeli) on hyväksynyt CAN:lle ja monelle sen jäsenjärjestölle julkisen aseman IPCC:n tarkkailijana. Käytännössä nämä järjestöt toimivat epävirallisesti IPCC:n raporttien tulkitsijoina värittäen (embellishing) tai dramatisoiden niiden sanomaa kuten Greenpeacen johtaja asian ilmaisi. Järjestöillä on rahaa käytössään aika hulppeasti: WWF:llä esimerkiksi yli 1000 miljoonaa dollaria vuosittain.

Millä perusteella kutsun CAN:n toimintaa myös salaliittomaiseksi? Perusteet löytyvät näiden järjestöjen nokkamiesten omista lausunnoista, jotka kuvaavat CAN:n ja sen järjestöjen käytännön toimintaa. WWF:n Euroopan toimisto edustaja kuvasi asiaa haastattelussa vuonna 2008 tällä tavalla. ”Työskentelemme yhdessä aika paljon. Mutta tiedämme, että me kaikki edustamme erilaisia aloja, ja niinpä meidän tulee olla huolellisia, että emme anna vaikutelmaa, että työskentelemme yhdessä koko ajan”.

CAN-organisaatiot lobbaavat aktiivisesti eri maiden edustajia tärkeiden sopimusten teossa kuten Pariisin ilmastosopimuksen valmistelussa. CAN on menestynyt hyvin tehtävässään. Media uutisoi tänä päivänä lähes poikkeuksetta alarmistisia uutisia ilmastonmuutoksesta. Jos lähtee selvittämään lähes mitä tahansa median ilmastonmuutosuutista, niin sen takaa ei löydy virheettömiä tosiasioita. Olen ottanut joitakin esimerkkejä käsittelyyn tällä sivustolla, mutta näitä oikaisublogeja voisi kirjoittaa päivittäin vain seuraamalla valtamedian uutisvirtaa.

Tässä yhteenveto käsittelemistäni alarmistisista valtamedian uutisista ja niiden oikaisuista:

 1. Yle / Damski /Ilmatieteen laitos 11/2016: Koska hiilidioksidipitoisuus on noussut, se todistaa, että lämpötilamuutos on ihmisestä aiheutuva. Fakta: jonkin muuttujan arvon muuttuminen ei todista mitään syy-yhteydestä.
 2. Al Gore ja muut valtamedia: sään ääri-ilmiöt kuten hirmumyrskyt lisääntyvät. Fakta: Sään ääri-ilmiöissä ei ole mitään lisääntyvää trendiä, mutta USA:n tornadojen lukumäärässä on laskua.
 3. Lisääntyvä kuumuus tappaa ihmisiä. Fakta: optimista poikkeava kylmä sää tappaa 7,29 % enemmän ihmisiä ja optimista poikkeava kuuma sää tappaa 0,42 % enemmän ihmisiä eli kylmä sää tappaa edelleen enemmän kuin kuuma sää.
 4. Yle 12.10.2016: tuulimyllyjen alipaine ei tapa lepakoita: Fakta: tuulimyllyt tappavat vuosittain pelkästään USA:ssa n.900 00 lepakkoa tuulimyllyjen aiheuttaman painevaihtelun vuoksi.
 5. HS 2/2017: Arktinen merijää on pienentynyt 70 %. Fakta: Arktisen merijään pinta-ala on pienentynyt talvella n. 10 % ja kesällä n. 20 % pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna eikä trendissä ole tapahtunut muutosta viimeisen 10 vuoden aikana.
 6. HS: Trump tuhoaa ilmastodatan. Fakta: Trump leikkasi NASA ilmastonmuutosbudjettia ja pakotti NASA keskittymään tehtävänsä mukaisesti avaruuden tutkimiseen, koska USA:ssa on NOAA-organisaatio, joka keskittyy ilmastonmuutokseen. Sen sijaan Englannin Hadley Center ilmoittaa vahingossa (?) tuhonneensa alkuperäisen globaalin lämpötilamittausdatan.
 7. HS 6.3.2016: Ihmiskunta on nopeuttanut ilmastonmuutosta 170-kertaiseksi eli luonnon osuus olisi vain 0,6 %. Fakta: jopa IPCC ilmoittaa luonnon osuudeksi 2,1 %, mutta IPCC ilmoittaa myös ”vaihtoehtoisia totuuksia” eli vain 50 % olisi ihmisen aiheuttamaa.
 8. Kaliforniassa ei enää koskaan sada. Fakta: El-Nino vuonna 2016 Kaliforniassa oli rankkasateita ja sen vuoksi tapahtui patomurtuma ja padon ylivuoto.
 9. Yle syksyllä 2016: Perun rankkasateet johtuvat ilmastonmuutoksesta. Fakta: Rankkasateet johtuivat vuoden 2016 voimakkaasta EL Nino-ilmiöstä, joka aiheuttaa rankkasateita Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja kuivuutta Australiassa.
 10. HS 22.5.207: Maapallo aavikoituu. Fakta: todellisuudessa maapallo on vihertynyt 1970-luvulta lähtien satelliittimittausten ja tieteellisten tutkimusten mukaan.
 11. HS 17.16.2017: Kiinasta on tullut globaalisti johtava valtio Trumpin USA:n vetäydyttyä Pariisin ilmastosopimuksesta. Fakta: Pariisin ilmastosopimuksen mukaan Kiinan ei tarvitse pienentää hiilidioksidipäästöjään ennen vuotta 2030 eikä se ole sitä tehnytkään, mutta USA on pudottanut selvästi eniten ajanjaksolla 2006-2016 mihin tahansa maahan verrattuna.
 12. MTV3 12.18.2017: Merivesi nousee 80 metriä 1000 vuodessa, koska Grönlanti sulaa. Fakta: toistaiseksi tapahtuneen lämpenemisen johdosta meriveden nousu on ollut pitkällä aikavälillä normaalia ja Grönlannin jäämassa kasvaa koko ajan.
 13. HS 4.1.2014 / Petteri Talas: Hiilidioksidi säilyy ilmakehässä 100 000 vuotta. Fakta: Radiohiili on säilynyt ilmakehässä vain 64 vuotta ja kokonaishiilen säilymisaika on n. 220 vuotta.
 14. MTV3 26.12.2017: Ilmaliikenteen päästöt ja jättövanat tuplaavat kasvihuonekaasujen vaikutuksen. Fakta: Lentoliikennekielto USA:ssa 11.-14.9.2001 laski USA:n lämpötilaa 0,5 astetta ja pilvillä on ylipäänsä lämpötilaa laskeva vaikutus.
 15. HS: Jääkarhut ovat joutuneet ilmastonmuutoksen uhreiksi eli määrä tulee pienenemään rajusti. Jääkarhut on ollut WWF:n valitsema symboli ilmastonmuutokselle. Fakta: jääkarhut voivat paremmin kuin koskaan ja niiden määrä jatkaa kasvuaan; Valtamedia myös hylkäsi jääkarhut ja kansainvälisenä jääkarhupäivänä 27.2.2017 ei asiasta ollut yhtään uutista.
 16. Valtamedia: vehnäsadot tulevat pienenemään ja se aiheuttaa lisääntyvää kuolleisuutta. Fakta: Viljasadot ovat lisääntyneet jatkuvasti nopeammin kuin ihmiskunnan lukumäärä myös kuumissa maissa kuten Intia ja Brasilia; Intia raportoi ennätyssadon vuonna 2017.
 17. Valtamedia: Cook et kumppanien tieteellinen tutkimus todistaa, että 97 % tutkijoista pitää ihmistä syyllisenä ilmastonmuutokseen. Fakta: kyseinen tutkimus on todistettu tieteellisesti väärin suoritetuksi ja muut vastaavat tutkimukset osoittavat, että noin 40-60 % tutkijoista pitää ihmistä osittain syyllisenä ilmastonmuutokseen.
 18. HS 26.1.2015: Antarktisen Totten-jäätikkö irtautuu ja sulaa, jolloin meren pinta nousee 6 m. Fakta: jos näin käy, niin merenpinta nousisi laskennallisesti 0,9 mm.
 19. Cosmos-sarja Ylessä: Ilmakehän hiilidioksidimäärä on noussut täsmälleen saman verran kuin ihmiskunnan päästämät hiilidioksidimäärät osoittavat. Fakta: vuodesta 1956 lähtien ilmakehän hiilidioksidimäärä on noussut keskimäärin n. 55 % hiilidioksidiemissioiden määrään verrattuna.

Uutisia, joita et löydä valtamediasta:

 1. Alaskan kahden sulavan jäätikön alta paljastuu vankan metsän jäänteitä, jotka ovat kasvaneet vuosina 700-1000.
 2. Norjassa sulavan Lendbreen-jäätikön alta on paljastunut hyvin säilynyt neulekudos, joka radiohiiliajoituksen perusteella on tehty vuosina 250-450.
 3. Vuosina 2000-2015 maapallon lämpötila ei ole käytännössä noussut, vaikka ihmiskunnan emissioista on silloin tapahtunut kolmasosa.
 4. Kahden merkittävän ilmastoalan tutkimuslaitoksen eli USA:n GISS-mittaussarjaa ja UK:n Hadcrut-mittaussarjaa on päivitetty myös vanhojen mittaustietojen osalta muutaman kerran 1990 vuoden jälkeen ja aina päivityksissä varhaisimmat lämpötilat kylmenevät ja uudemmat lämpötilat nousevat edelliseen versioon verrattuna.

                                                              ++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa ja se on ollut tutkimuksieni painopiste. Olen julkaissut ilmastonmuutoksesta 13 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen kuuden vuoden aikana.

Olen julkaissut useita ilmastonmuutosta käsitteleviä blogeja Uudessa Suomessa ja ne löytyvät minun blogi-luettelosta. Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta, on www.climatexam.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

14Suosittele

14 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Olen aika paljon miettinyt natsi-Saksan toimintaa, sen avoimuutta, julkisuutta etc. Kaikki näytti ihan normaalilta jokapäiväiseltä toiminnalta.

En minäkään usko hetkeäkään, että AGW tukijoukoilla olisi jotakin salaliitontapaista toimintaa, tuskin on lahjontaakaan.

Sensijaan on sellaista tutkimustoimintaa, joka pönkittää AGW hypoteesia ja tuo esille clean technology -ratkaisuja valoisassa ilmapiirissä, vaikka ei ole esim. mitään ratkaisua kehitetty energiapuolella, joka syrjäyttäisi konventionaalisen tavan tuottaa energiaa tuosta vain.

Paljon on siis uskon varassa, että kaikki kääntyy vielä, ja toiminta muistuttaa natsi-Saksassa omaksuttua toimintatapaa propagandan osalta, syytä aina vastapuolta, jos jokin menee pieleen.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Uskon, että CAN:lla oli merkittävästi sormensa pelissä Pariisin ilmastosopimuksen aikaansaamisessa. Sopimus tehtiin, vaikka tiedetään, että mahdollisuudet fossiilisten polttoaineiden rajoittamiseen ovat aika lailla rajatut. Teollisuusmailla ei ole osoittaa toimivia ratkaisuja kehitysmaille fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Koko sopdsimus on hyvin hataralla pohjalla.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kyllä, kun ajattelee minkälaista korviketta tarjotaan yhteisestä sopimuksesta korvaamaan konventionaalista sähköntuotantoa. Ympäristöä tuhoavaa, melusaastetta aiheuttavaa, destruktiivista...

Mantelitumakkeet (corpus amygdaloideum) ovat kaksi mantelinmuotoista ryhmää neuroneita, jotka sijaitsevat aivojen ohimolohkossa. Ne ovat osa limbistä järjestelmää ja niiden pääasiallisiksi toiminnoiksi on tutkimuksissa havaittu tunnereaktioiden muistaminen ja prosessointi. Mantelitumakkeiden on sanottu olevan ns. aivojen tunnetietokone.[1] Ihmiset, joilla on suuri mantelitumake, osaavat tehdä muita osuvampia päätelmiä muista ihmisten luotettavuudesta heidän ilmeidensä perusteella[2] ja he solmivat lisäksi muita enemmän sosiaalisia suhteita[3]. Erään tutkimuksen mukaan epäitsekkäillä ihmisillä on tavallista suurempi mantelitumake[4] ja toisen tutkimuksen mukaan mantelitumakkeen tavallista suurempi koko viittaisi ihmisen luovuuteen[5].
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mantelitumake

http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/a...

Amygdala

Wie der Mediziner Thomas Stiller erklärt, gilt dies bei Geräuschen unter 20 Hertz, die man auch als Infraschall bezeichnet. Sie reizen die Amygdala, also das Angstzentrum im Gehirn. Ist man diesen Frequenzen über längere Zeit ausgesetzt, kann es zu Schlafstörungen, Ängsten und Depressionen, aber auch zu Gleichgewichtsstörungen oder einem Tinnitus kommen. Laut Stiller sind etwa 10 bis 30 Prozent der Menschen anfällig für Beschwerden durch Infraschall. https://www.taz.de/Gesundheitsschaedlicher-Laerm/!5388518/

”Kuten lääkäri Thomas Stiller selittää, tämä koskee ääniä alle 20 hertsiä, jotka tunnetaan myös infraäänenä. Ne ärsyttävät amygdalaa, eli aivojen pelkokeskusta. Jos joku on altistunut näille taajuuksille pitemän ajan, voi se aiheuttaa unettomuutta, ahdistusta ja masennusta, mutta myös tasapainohäiriötä tai tinnitusta. Stillerin mukaan noin 10-30 prosenttia ihmisistä ovat alttiita infraäänen epämukavuuksille.”

http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206376-tu...

http://www.ald-laerm.de/fileadmin/ald-laerm.de/Pub...

”Etwa 10 – 30 Prozent der Bevölkerung sind für Infraschall empfindlich. Diese Menschen, in Deutschland mehrere Millionen, entwickeln zahlreiche Symptome, die wir Ärzte erst allmählich zuordnen lernen.” https://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuell...

Pelkästään Saksassa on jo miljoonittain ihmisiä, jotka ovat kroonisesti sairaita, he ovat asuneet alle kahden kilometrin päässä tuulivoimaloista.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Yhteys Natsi-Saksaan minunkin mielestäni löytyy siitä, että kun valheita toistetaan jatkuvasti, tarpeeksi kovaa ja tarpeeksi korkealta taholta, niin suurin osa ihmisiä alkaa uskoa siihen.

Ilmastonmuutostutkijana tiedän, että tieteelliset laskelmat ilmastonmuutoksesta ovat niin monimutkaisia, että vain murto-osa tutkijoista pystyy toistamaan tarvittaessa esimerkiksi hiilidioksidin lämmitysvaikutuksen. Tavallinen ihminen pystyy tekemään päätöksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jos heille tarjotaan myös oikeaa tietoa, mutta nyt mediassa on tarjolla vain vääristettyjä tietoja. Käytännössä kaikki tutkimukset, jotka osoittavat jotain kielteistä tapahtuvaksi tulevaisuudessa, perustuvat ilmastomalleihin. Jo nyt nuo ilmastomallit antavat n. 40-50 % liian korkeita lämpenemisarvoja, mutta se salataan lukijoilta.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Kuinka paljon on virheellisen ilmastomallin mukaisesti on ihmisen lämmittävä vaikutus ilmastossa?

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Kyllä tässä blogissa nyt mielestäni mennään hieman asioiden edelle tai ainakin tehdään asioista entistä monimutkaisempia. Listaaminen alarmisteihin ja tai kreationisteihin osoittaa vain polarisoitunutta ajattelua, jossa tutkijoiden käsityksiä jaetaan joko oikeisiin tai vääriin, -puhumattakaan kytköksistä Natsismiin ja AGW :en? Eiköhän olisi kuitenkin viisainta koota rivejä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, eli pyrkiä yleispäteviin ratkaisuihin.

Valtamedia ei tee tiedettä, se vain tulkitsee tieteen tekijöiden mielipiteitä ja ajatuksia. Ja onko tieteen tekijöiden antama informaatio oikeaa vai väärää, se on meidän jokaisen itsemme tulkittavissa. Ne jotka joka päivä työskentelevät enemmän tai vähemmän ilmastonmuutoksen parissa, heillä on todellakin ensikäden tietoa mistä todellisuudessa on kysymys ja se vie heiltä keskimäärin enemmän energiaa, kuin keskiverto-kansalaisilta.

Toki kritiikkiä voi esittää valtamedian tapaan uutisoida, mutta se on kokonaan toinen asia. Ei tieteen tekijän vastuulle kuulu olla jokaisesta uutisoinnista reklamoiminen, kyllä se kuuluu valtamedian sisäiseen politiikkaan. Jos jotakin pitää muuttaa, se on valtamedian johtoa ja henkilökuntaa. Tieteen tekijöiden antamista lausunnoista syntynyt polemiikki ja evaluointi valtakunnan lehdistössä, on vain elettyä elämää ja kohtalaisen normaalia.

Valtamedia edustaa journalistien kannanottoja, tiedettä tehdään ihan muulla kuin mediassa ja tai sosiaalisessa mediassa.

Rakentavasti...

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Millään muulla tieteen alalla ei ole sellaista organisaatiota kuin IPCC, joka valitsee ja tulkitsee alan tutkimustietoa. Media jakaa IPCC:n valitsemaa tietoa ilman kritiikkiä suurelle yleisölle, koska se uskoo IPCC:tä tukevan ilmastoeliitin vakuuttelua, että "science is settled" eli "tiede on löytänyt lopullisen totuuden" tai että ilmastonmuutoksessa on konsensus ihmisen syyllisyydestä. Oikea tiede ei ole koskaan lopullista ja varsinkaan tieteessä ei ole konsensusta. Monet nobelistit ovat aikanaan seisseet yksin koko muuta alan tiedeyhteisöä vastaan.

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Tärkeintä olisi varautua globaaliin viilenemiseen 2020-50. Ainakin sen mahdollisuus tulisi ottaa huomioon.

Käyttäjän MattiValo kuva
Matti Valo

Luonnontieteissä on aivan arkipäivää, että teoreettiset mallit osoittautuvat vääriksi ja siksi avoin ja täysin vapaa kritiikki on keskeistä. Kasvihuoneilmiön politisoitumiseen eli oikeassa olemiseen ja kritiikin moraalisen oikeuden kieltämiseen ovat syyllistyneet lähinnä ilmastotutkijat (climategate). Samalla on saatu vahvasti ohjattua apurahat omalle porukalle. Ilmasto on sen verran monimutkainen systeemi, että olettaisi tutkijoiden osoittavan hiukan enemmän nöyryyttä. Ilmastomalleissa on käsittääkseni vain yksi ulkoinen parametri eli ilman CO2 pitoisuus, jolla kaikki yritetään selittää. Tietenkin ilmaston kuvaamiseen tarvitaan lukuisasti sisäisiä parametrejä mutta niillä kuvataan vain ilmastoa sinänsä. Ilmasto on kokeellisesti mitattava suure ja aika huonosti tunnettu ottaen huomioon lyhyet mittaussarjat ja mittaussuureiden suuri vaihtelu. Ilmastotutkijoiden täysi vaikeneminen tunnetusta ilmastohistoriasta (0-3000v) on mielestäni lähinnä epärehellisyyttä ja oman valta-aseman ylläpitämistä. Kokonaan toinen ja tärkeä asia on uusiutuvan energian tuottamiseen kulutetut suunnattomat rahasummat, joiden käytöstä ei ole tehty mitään kustannus-hyötyarviota vaan homma on päätetty lähinnä huutoäänestyksellä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Mitä merkitystä rahalla on jos jotain tarvitsee tehdä? Eihän sitä voi syödä.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Mikä painoarvo on ilmastotieteen nimissä esitetyillä harhaisilla tai tarkoituksellisesti virheellisillä julkisilla väitteillä? Selkeästi niillä pyritään lisäämään ihmisten pelkotiloja. Tapahtuuko tämä pelottelu sitten "hyvään tarkoitukseen" vaiko vallan ja rahan tavoitteluun?
Ainakin itselleni valheeseen pohjaavat väiteet ovat epäuskottavia "hyvään tarkoitukseen" tehdyiksi.

Useat listassakin olevat ennusteet ovat niin kaukaiseen tulevaisuuteen kohdistuvia, ettei niitä voi suorilla havainnoilla kumota ihmiselämän aikana, korkeintaan osoittaa ennusteen perustat lahoiksi.

Eräs tapa torjua ilmastopelottelua voisi olla pyytää ihmisiä kertomaan heidän itse omassa elinympäristössään havaitsemista ilmastonmuutoksen haitoista kuin myös hyödyistä. Vallitsevan propagandan alla varmaan niitä haittojakin ollaan näkemässä, muttei kovinkaan katastrofaalisina. Vesikelin liisteri ei toimi, kun ei ole lunta jne.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Eräs tapa torjua ilmastopelottelua voisi olla pyytää ihmisiä kertomaan heidän itse omassa elinympäristössään havaitsemista ilmastonmuutoksen haitoista kuin myös hyödyistä."

Kokemusperäinen ajattelu on tiedevastaista, eli ei näin.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

John Steinbeckin romaani Vihan hedelmät käsittelee kuivuuden tuomaa ahdinkoa viljelijäperheissä. "Set during the Great Depression, the novel focuses on the Joads, a poor family of tenant farmers driven from their Oklahoma home by drought, economic hardship, agricultural industry changes, and bank foreclosures forcing tenant farmers out of work. Due to their nearly hopeless situation, and in part because they are trapped in the Dust Bowl, the Joads set out for California. Along with thousands of other "Okies", they seek jobs, land, dignity, and a future."

Päivän Hesari kirjoittaa portugalilaisesta perheestä, joka haastaa eurooppalaisia valtioita oikeuteen aiheutettuaan ilmastonmuutosta. "HS: Lapset ja nuoret ryhtyivät ilmasto­taisteluun – portugalilaiset sisarukset aikovat haastaa oikeuteen kymmeniä eurooppalaisia valtioita"

Steinbeckin romaani on 1930-luvulta ennen kuin ihminen on vaikuttanut ilmastoon. Portugalilaiset sisarukset taas voivat syyttää ihmistä, ilmaston muuttamisesta. Mutta Portugalissa on samanlainen ilmasto kuin Kaliforniassa, kuivuutta esiintyy, siinä ei ole mitään uutta.

Ilmeisesti ilmastohistoria tarjoa uutta tietoa vain niille, jotka eivät tunne sitä.

Nyt pitäisi vaan osata varautua paremmin tulevaan kuivuuteen. Hesari toi myös toistamiseen Olavi Luukkasen kannatettavan ajatuksen esille, että Suomi voisi olla avustamassa Afrikan maita metsittämisessä. "HS: Suomen tulee olla mukana ilmastometsien perustamisessa"

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Ilmastotutkijat tekevät vain omaa työtään ja heidän motiivejaan tulisi kaikkein vähiten kritisoida. Ei ole oikein, että spekuloidaan tutkijoiden julkaisemia tutkimustuloksia joko totaalisesti virheellisiksi ja tai siinä hengessä, että rahoitusta haetaan epäeettisistä syistä. Inhimillisesti ottaen, jokainen ammattikunta on ylpeä omista saavutuksistaan ja ne jotka tekevät työtään kutsumuksesta ja elämän-työnään, tuskin tekevät sitä vilpillisesti.

Mielestäni kaikkein oleellisin ja tärkein tietolähde ilmastonmuutos kysymyksessä, on kyky ajatella itsenäisesti ja tehdä omat johtopäätöksensä niillä edellytyksillä, jotka pohjautuvat oman alansa tutkimustuloksiin. Muilla tieteen aloilla tulisi toimia ihan samoin. Erilaisia koulukuntia syntyy luonnollisista syistä, koska tutkimustulokset poikkeavat riippuen siitä, kuka - mitä - missä ja milloin niitä tekevät ja millä menetelmillä.

Se että ilmasto-tutkimukseen liitetään ”natsistisia" piirteitä tai edetään ns. "x -files” hengessä, mennään kyllä väittämiin ja jopa naivismiin, jotka eivät ole realistisia. Sama koskee pelottelun mentaliteettia, joka ei ole itsetarkoitus. Pelkoa ja pelottelua näissä yhteyksissä voi toki kokea, mutta se riippuu aina kokijasta itsestään.

Se mikä liittyy IPCC:n toimintaan kritiikkiä voi toki esittää, se on jokaisen oikeus. Ja se mikä liittyy konsensukseen ilmasto-tieteissä, ei tee poikkeusta muista tieteen aloista. Kun Nobel -palkinto myönnetään, se on seurausta näkemyksistä, jotka ovat saavuttaneet konsensuksen, eli yhteisen ymmärryksen.

Uusiutuvien energiamuotojen ja lähteiden kehittely vie luonnollisesti aikaa ja varoja. Ne jotka siihen työhön ovat ryhtyneet, taustalla on yksinkertaisesti ihmisen tarve ja uteliaisuus luoda uuttaa ja kestävämpää, -samalla vanhojen konstruktioiden menekki vähenee. Tämä on myös luonnollista kehitystä, joka on jatkunut läpi koko ihmiskunnan historian.

Käyttäjän ojala kuva
Tommi Ojala

Jos ei kuulu ilmastonmuutoksen kieltäjiin, ei kannata profiloitua sellaiseksi. Ei ole mitään julkista salaliittoa, on vain mediakenttä joka ei näin monimutkaista kuviota ymmärrä. Ja tiedeyhteisö joka reagoi hitaasti. Mutta ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on todellinen ja vakava, ehkä kannattaisi painottaa sitä samalla kun jakaa "todisteita" jotka on täynnä epäolennaisuuksia ja asiavirheitä. Jos siis et kuulu näihin mainitsemiisi kieltäjiin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset