aveollila1 Aika on totuuden puolella

Puoliempiirinen ilmastomalli toimii paremmin kuin IPCC:n malli

 • Kuva 1. IPCC:n ilmastomallin virhe.
  Kuva 1. IPCC:n ilmastomallin virhe.
 • Kuva 2. Maapallon lämpötilahistoria ajanlaskumme alusta alkaen.
  Kuva 2. Maapallon lämpötilahistoria ajanlaskumme alusta alkaen.
 • Kuva 3. Maapallon lämpötilan ja auringon aktiivisuuden muutokset.
  Kuva 3. Maapallon lämpötilan ja auringon aktiivisuuden muutokset.
 • Kuva 4. Pölypilvi maapallon radalla
  Kuva 4. Pölypilvi maapallon radalla
 • Kuva 5. Puoliempiirinen ilmastomalli SCEM osatekijöineen ja maapallon mitattu lämpötila
  Kuva 5. Puoliempiirinen ilmastomalli SCEM osatekijöineen ja maapallon mitattu lämpötila
 • Kuva 6. Neljä skenaariota lämpötilamuutoksille auringon aktiivisuuden mukaan.
  Kuva 6. Neljä skenaariota lämpötilamuutoksille auringon aktiivisuuden mukaan.
 • Kuva 7. Erään aurinkomallin ennuste auringon aktiivisuuden muutoksista.
  Kuva 7. Erään aurinkomallin ennuste auringon aktiivisuuden muutoksista.
 • Kuva 8. Maapallon lämpötilan ja kosteuden trendit.
  Kuva 8. Maapallon lämpötilan ja kosteuden trendit.

 Olen usein käsitellyt sitä tosiasiaa, että IPCC:n ilmastomalli antaa tällä hetkellä lämpötilaksi 1,27 astetta, joka on n. 50 % korkeampi kuin 2000-luvun keskimääräinen lämpenemisarvo 0,85 astetta, kuva 1. IPCC:n mallin mukaan lämpeneminen johtuu n. 98-prosenttisesti ihmisestä eli kasvihuonekaasujen vaikutuksesta.

Vuodesta 1750 tapahtunut lämpeneminen ei ole ainutlaatuista maapallon historiassa. Kun tarkastelu rajoitetaan viimeiseen 2000 vuoteen, niin lämpimiä kausia on ollut kaksi, nimittäin Rooman lämmin kausi ja viikinkiajan lämmin kausi, kuva 2. Vahvin näyttö asiasta on Alaskan kahden sulavan jäätikön alta paljastuneet vankkojen metsien jäänteet, jotka ovat radiohiiliajoituksen mukaan kasvaneet vuosina 600-1000.

IPCC:n ilmastomalli ei pysty selittämään lainkaan ennen vuotta 1750 tapahtuneita lämpötilan nousuja ja laskuja. Niiden selittämiseen tarvitaan kosmisia voimia. Maapallon energiasta 99,97 % tulee auringosta. On luonnollista tutkia, miten auringon aktiivisuuden vaihtelut osuvat yksiin lämpötilavaihteluiden kanssa, kuva 3.

Kuten kuvasta 3 näkyy, niin auringon aktiivisuuden muutokset osuvat aika hyvin yksiin pienen jääkauden kanssa 1650-1700 ja Daltonin minimin kanssa 1800-luvun alussa. Empiirisen datan analysointi osoittaa, että auringon säteilyteho (TSI) vahvistuu pilvisyyden muutosten kautta, jotka aurinko itse aiheuttaa. Tämä vahvistus on heikosti epälineaarinen, mutta karkeasti voidaan sanoa, että TSI – muutokset vahvistuvat kertoimella 4,2 pilvisyysmuutosten johdosta. Kuinka suuri pilvisyyden muutos tarvitaan auringon säteilymuutoksen lisäksi selittämään lämpötilan nousu 0,5 asteella vuodesta 1665-1703 ajanjaksolle 1987-1991, kun kasvihuonekaasujen vaikutus on eliminoitu? Suora TSI-muutos voi selittää 0,12 astetta ja lopun 0,38 astetta selittää pilvisyyden muutos arvosta 69,4 % arvoon 66 %.

Toinen kosminen voima, joka vaikuttaa maapallon lämpötilaan syklisesti on astronominen harmoninen värähtely (AHV = AHR), joka liikuttaa aurinkokuntamme painovoimapistettä. Syyllisiä tähän ilmiöön ovat jättiläisplaneetat Jupiter ja Saturnus. Maapallo kiertää aurinkoa yhdessä pölypilven kanssa. Maapallolle saapuva pölymäärä vaikuttaa myös pilvisyyden määrään. Perussykli on 60 vuotta ja lämpötilan vaihtelu minimin ja maksimin välillä on teoreettisesti laskien 0,3-0,35 astetta. Olen käyttänyt kokemusperäistä arvoa 0,34 astetta.  Vasta muutama vuosi sitten selvisi, että nämä planeetat ovat muovanneet maapallon kiertoradan lähes ympyrän muotoiseksi, jolloin elämän edellytykset täällä ovat paljon paremmat.

Neljästä tekijästä voidaan muodostaa puoliempiirinen malli, jonka osat ovat:

 • Kasvihuonekaasujen vaikutukset, jossa hiilidioksidin lämmitysvaikutus on n. kolmasosa IPCC:n mallin mukaisesta vaikutuksesta. Teoreettinen spektrianalyysin mukainen laskelma.
 • Auringon aktiivisuuden vaihtelut. Osittain teoreettinen, osittain empiirinen.
 • Harmonisen värähtelyn vaikutukset. Teoreettinen ja empiirinen.
 • Tulivuorien vaikutus. Empiirinen.

Kuvassa 5 on näkyvissä maapallon lämpötila (T-comp, punainen käyrä), eri tekijöiden vaikutukset sekä niiden yhteisvaikutus. Tämä puoliempiirinen SECM-malli laskee lämpötilan (SCEM, musta käyrä), jonka virhe on keskimäärin 0,09 astetta ja sen korrelaatiokerroin on 0,9. Alla olevassa tauukoss aon yhteenveto eri tekijöiden lämmitysvaikutuksista eri vuosisatoina.

Taulukko. Lämmitysvaikutukset vuosisatojen aikana, %

Vuosisata      Aurinko    Kasvihuonekaasut     AHV    Tulivuoret

1700-1800    99.5           4.6                                -4.0      0.0

1800-1900    70.6           21.5                              17.4     -9.4

1900-2000    72.5           30.4                              -2.9      0.0

2015               46.2           37.3                             16.6     0.0

Kuvassa 6 on neljä skenaariota tälle vuosisadalle. Todennäköisin skenaario on numero 3, jossa auringon aktiivisuus vähenee n. -1 W/m2 seuraavan 35 vuoden aikana. Kuvassa 7 on uuden teorian mukainen ennuste auringon aktiivisuuden kehittymisestä vuoteen 2040 mennessä. Seuraavien 5-10 vuoden aikana selviää, onko tämä ns. kosminen teoria oikeassa, eli lähteekö maapallon lämpötila laskuun. Aurinko on edelleen dominoiva tekijä maapallon lämpötilaa koskien.

Alkuperäinen artikkeli löytyy täältä: 

http://www.sciencedomain.org/abstract/19828

P.S. Kuva 8 lisätty 26.10.17 klo 14.50. Tämän kuvan mukaan ilmakehässä ei ole positiivista veden takaisinkytkentää muulloin kuin ENSO-tapahtumien (El Nino / La NIna) yhteydessä.

+++++n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 13 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen kuuuden vuoden aikana.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (28 kommenttia)

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso

Minä jo ajattelin, että Ollila olisit sisäistänyt aiemmat kommenttini liittyen IPCC:n "malliin" ja väitteeseesi IPCC:n esittämästä lämpötilan noususta, kun et hetkeen nostanut asiaa esiin. Eikö sinua itseäsi häiritse esittää jotain, mikä on täysin väärin?

Oletko yrittänyt julkaista näitä tutkimuksia lehdissä, joissa on edes jonniilaista vertaisarviontia? Saisit sieltä ihan samat kommentit, eikä tutkimuksia todellakaan julkaistaisi näin virheellisinä.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Laaksolle, komentti 1. Osoita yksi virhe, niin saat vastauksen.

Tämä puoliempiirinen malli on nimensä mukainen eli siinä on ainakin yksi kohta, jota ei voida teoriassa laskea paperilla alusta loppuun. Se on auringon aktiivisuuden vaikutus maapallon lämpötilaan. En ole ainoa, joka on julkaissut tästä yhteydestä selvän matemaattisen kaavan. Lean on antanut tälle yhteydelle muodon dT = -200,44 + 0,1466 * TSI, joka on puhtaasti empiirinen. Minulla mukana on enemmän ilmastoriippuvuuksia ja fysiikkaa, mutta numeerinen lopputulos on hyvin lähellä samaa. Leanin artikkeli julkaistiin vuonna 1995 lehdessä nimeltä Geophysical Research Letters, jonka ranking-arvo on yksi korkeimmista eli 4.253. Kustantaja myös palkitsi Leanin tämän artikkelin johdosta, koska se nousi 40 suosituimman artikkelin joukkoon.

Luonnontieteessä asiat vain yleensä menevät niin, että ensin huomataan empiirinen yhteys ja sitten etsitään sen selittävä teoria ja laskut. Painovoima on muuten edelleen puhtaasti empiirinen kaava. Miksi sitä kuitenkin käytetään, kun sille ei ole teoriaa?

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Tuli mieleen, että muutama viikko sitten YLE:n ohjelmassa oli eräs pätkä, missä kerrottiin vanhoista pylvästöistä, mitkä ovat edelleen pystyssä, mutta niissä oli merkkejä niiden jouduttua veden alle ja ne pylväisiin jääneet uurteet ovat ainoastaan meren simpukoista eikä mistään muusta. Ne pylväät sentään olivat 2000 vuotta vanhoja ja nykyisin sillä alueella asuu paljon ihmisiä ja vesi monta metriä alempana, joskin ne osa raunioista ovat vieläkin meren alla.

Tässä pätkästä voidaan todeta, että maa liikkuu jatkuvasti eikä veden nousua ole mahdollista mitata varmasti.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Tänä vuonna 10 kuukauden aikana on julkaistu yli 400 tutkimusta, jotka kyseenalaistavat ihmisestä aiheutuvaa ilmaston lämpenemistä.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Katselin avoimin mielin tuota Ollilan paperia. Jos ymmärsin jotain väärin, Ollila voinee korjata.

Mutta paperissa siis rakennettiin maapallon lämpöhistoria 1600-luvulta alkaen. Vuosien 1610-1890 lämpötilaksi oli valittu kolme proksya. Vaikka nämä valitut proxyt olivat pohjoiselta pallonpuoliskolta, luottaa Ollila niiden kuvaavan samalla myös globaalia lämpötilaa (mikä mielestäni kuulostaa mutkien oikaisulta, tuohon ajanjaksoon osuu pieni jääkausi pohjoisessa).

Sitten kun tullaan modernille ajalle, Ollila jokseenkin suorasanaisesti syyttää NASAa tiedon vääristämisestä, ja tuottaa lopullisen lämpödatan toisien, valitsemiensa proxyjen perusteella.

Tällä lähtötietojen valinnalla Ollila rakentaa oman kuvaajansa lämpöhistorialle 1600-luvulta alkaen. Kuvaaja on näinollen erilainen, kuin mitä näemme esim. IPCC:n julkaisuissa. Koska Ollilan kuvaaja ei täysin korreloi kasvihuonekaasujen kanssa, on johtopäätös, että kasvihuonekaasujen merkitys ilmaston lämpötilaan on vähäinen.

Menikö oikein?

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Koska ennen vuotta 1880 ei ole luotettavia suoria lämåpötilamittauksia, niin on joka tapauksessa käytettävä proksimittauksia, niin minun kuin kenen tahansa muunkin. Kenelläkään ei ole varmaa tietoa, mikä proksilämpötilakonstruktio antaa luotettavimman tuloksen. Olen käyttänuyt kolmen tunnetun ja yleisesti käytetyn proksin keskiarvoa eli Briffa, Moberg ja Ljungqvist. Vuoden 1880 jälkeen on olemassa globaalit lämpötilamittaukset ja mikään niistä ei osoita oleellista systemaattista eroa pallonpuoliskojen välillä.

Vuoden 1880 jälkeen olen käyttänyt lämpötilakonstruktiota vuodelta 1975, joka perustuu pitkälle NAS:n eli National Academy of Sciences käyttämään mittaussarjaan. Tuo elin on yksi korkeimmista USA:n tieteellisistä organisaatioista. Vuoden 1975 jälkeen julkaistut lämpötilasarja alkoivat vähitellen erota NAS:n kuvaajasta , mutta esimerkiksi Hansen et al:n sarja vuodelta 1981 on vielä hyvin lähellä NAS:ia. GISS on sittemin saanut melkein hävitettyä 30-40-lukujen lämpötilapiikin, joka näkyy vieläkin esimerkiksi USA:n, Norjan ja Suomen lämpötiloissa.

Lopputulos on, että käyttämässäni lämpötilasarjassa lämpeneminen vuodesta 1880 vuoteen 2000 on käytännössä sama kuin GISS:n mittaussarjassa, kuva 1. 2000-luvulla GISS on alkanut lämmetä ja ero satelliittimitauksiin (UAH) on nyt noin 0,2 astetta.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Joka tapauksessa käyttämäsi metodi on rankka yksinkertaistus. Ilmastohistoriaa on tutkittu paljon suuremmillakin resursseilla, esim PAGES-projektissa. Miksi et voisi luottaa sen tuloksiin?

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/1304...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ollilan ja PAGES-projektin tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan, missä kohdin näet niiden eriävän samalta polulta?

"Cooler 30-year periods between the years 830 and 1910 AD were particularly pronounced during weak solar activity and strong tropical volcanic eruptions. Both phenomena often occurred simultaneously and led to a drop in the average temperature during five distinct 30- to 90-year intervals between 1251 and 1820.
Warming in the 20th century was on average twice as large in the northern continents as it was in the Southern Hemisphere. During the past 2,000 years, some regions experienced warmer 30-year intervals than during the late 20th century. For example, in Europe the years between 21 and 80 AD were possibly warmer than the period 1971-2000."

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #9

Ollila löytää lämpenemistä 1600-1800 ja kylmenemistä 1930, josta vetää johtopäätöksen: "This figure shows that the global temperature
does not follow the monotonically increasing
temperature effect of GH gases. "

vrt PAGES

https://images.nature.com/full/nature-assets/ngeo/...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #10

Ollilan löydöksen voi pikemminkin linkittää seuraavaan, "Kuinka suuri pilvisyyden muutos tarvitaan auringon säteilymuutoksen lisäksi selittämään lämpötilan nousu 0,5 asteella vuodesta 1665-1703 ajanjaksolle 1987-1991, kun kasvihuonekaasujen vaikutus on eliminoitu? Suora TSI-muutos voi selittää 0,12 astetta ja lopun 0,38 astetta selittää pilvisyyden muutos arvosta 69,4 % arvoon 66 %", joka mielestäni antaa oikean kuvan empiirisestä ilmastonmuutoksesta.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #10

Kuvani ei osoita kylmenemistä 1930, vaan voimakkaan lämpötilan nousun. Kylmeneminen alkoi n. 1940 ja jatkui n. vuoteen 1965-1970.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Komenttiin 8. Jos minun mallia kutsutaan rankaksi yksinkertaistukseksi, niin mitä on sanottava IPCC:n mallista ja samoin kaikista tietokonemalleista, jotka eivät ota huomioon muita tekijöitä kuin kasvihuonekaasut ja aerosolit.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #13

Jotkut ilmastotutkijoista, sieltä alarmistisesta päästä, ovat alkaneet huomioimaan pilvien vaikutusta ilmastonmuutosta selitettäessä.

Se on ollut tällaista hakuammuntaa, varmaan pilvilläkään ei voida kokonaan ilmastonmuutosta selittää, sen kummemmin kuin lämmön karkaamisella merten syvänteisiin selitetään kasvihuonekaasujen ja aerosolien säteilypakotteen ristiriitaa todellisuuden kanssa.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #14

Mitä huomioita minulla on IPCC:n tavasta humioida pilvet, niin he etsivät niistäkin positiivista takaisinkytkentää.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #17

Aivan, kävi mielessä joku rehellinen tutkija.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #17

Aivan, itselläni oli mielessä vielä yksi rehellinen tutkija Nasasta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Maankäytöllä on ollut sitten suurempi merkitys ilmastonmuutoksen osalta, kts. linkitetty kuva!

http://cdn.iopscience.com/images/1748-9326/12/9/09...

Kun muistetaan vielä, että puolet maapallon kasvihuoneilmiöstä aiheutuu tropiikin monsuunisateiden alueelta ja 3/4 osaa kasvihuoneilmiöstä johtuu pilvistä ja vesihöyrystä.

Vielä ajankohtaiseen keskusteluun Suomen osalta, Suomi on hoitanut metsiään esimerkillisesti, suometsien osalta pientä moitittavaa saattaa ilmetä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kun joku aihe menee yli hilseen, sitä harvoin kommentoidaan?

Oletettavasti ilmastonmuutoksen aihepiiri on tällainen. IPPC on onnistunut kuitenkin rajaamaan tutkimusaluetta yksinkertaiseen formaattiin. Syyllistetään ihminen ja ihmisen aiheuttamat kasvihuonepäästöt ilmakehässä kaiken ilmastonmuutoksen aiheuttajaksi, ääri-ilmiöistä kaikkiin mahdollisiin sääilmiöihin ja kansainvaelluksiin.

Täydestä meni kuin väärä raha.

Amerikkalaisilla on markkinoimisen taitoa, tässä ilmastonmuutosta markkinoitaessa on varmaankin käytetty markkinoinnin huippuja ja viestinnän ammattilaisia hyödyksi, viemään sanomaa kaikelle kansalle.

Kunnes valittiin Trump presidentiksi ja EPAn johtoon mies joka sanoi epäilevänsä ilmastonmuutoksen takana olevaa teoriaa, CO2 ilmastoa lämmittävästä vaikutuksesta yksinomaan.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Ainakin Al Gore on esimerkki tästä tapauksesta. Mies sai Nobelin rauhanpalkinnon erinomaisesta tavasta viestittää ilmastonmuutoksesta. Ketkä ovat parhaita viestintäalan osaajia? Mielestäni politiikot ja varsinkin amerikkalaiset. Al Gore viestitti mm., että Jäämeri on kesäisin jäistä vapaa viimeistään vuonna 2015. Ei ole haitannut miehen kysyntää. Jäämeren jään määrän kehitys osoittaa hienoista elpymistä tällä hetkellä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Joo, näin on. Pitikö sen Arktisen olla jäätön kesällä kun se onkin päinvastoin lisännyt jääpeitettään.

No pikkasen meni ennuste pieleen, mutta trendi on selvä, sanottiin täälläkin. Jääkarhutkin ovat vain lisääntyneet.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Tämä jälleen kerran osoittaa, miten hankala antropogeeninen ilmastonmuutos on. Planetaariset muutokset vaikuttavat kaikkialla, kaikki vaikuttaa kaikkeen, myös tästä eteenpäin.

On hyvä muistaa, että ilmastonmuutos kokonaisuutena on jatkuvassa muutoksessa ja ihmisen osuus tässä muutoksessa on oleellinen. Miten oleellinen? Se on yhtä oleellinen kuin väestönkasvu (pian 11mrd) ja energian kulutus. Tästä ei yksinkertaisesti päästä mihinkään, jollei väestönkasvu ja energian kulutus saavuta jonkinlaista lakipistettä. Mitä enemmän energiaa kulutetaan, sitä enemmän se muuttuu lämmöksi ja muihin jäämiin.

Jos on oletettavaa, että maapallon keskilämpötila alkaa laskemaan se tarkoittaa vain sitä, että auringon aktiivisuudessa tapahtuu taantumaa, joka ei ole pysyvää. Auringon aktiviteetti on vaihtelevaa, siitä on olemassa runsaasti dataa.

Mielestäni kysymys ei varsinaisesti ole siitä, miten aurinko on aktiivinen ja missä asennossa maa on suhteessa muihin planeettoihin.

Kysymys on ensisijaisesti siitä, miten pilvet ja vesihöyry muodostuvat kasvihuonekaasujen ja aerosolien konsentroituessa meriin ja ilmakehään, sekä siitä viiveestä, kuinka kauan menee aikaa siihen, kunnes tilanne stabiloituu jonkinlaiseen tasoon ja minkälainen lämpövaranto kertyy meriin.

Sen enempää arvostelematta muiden tekemiä tutkimuksia, Cern-cloud projekti on yksi hyvä käytännön koejärjestely, jolla päästään tarkimpaan mahdolliseen ilmastoherkkyys arvoon, jos koejärjestely onnistuu niinkuin se on suunniteltu.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Lisäsin kuvan 8. Siitä selviää, että IPCC:n oletus vakiollisesta suhteellisesta kosteudesta ei pidä paikkaansa. Sen myötä katoaa puolet IPCC:n ja tietokonemallien kasvihuonekaasujen lämpenemisvaikutuksesta, koska niissä oletetaan vakiollinen suhteellinen kosteus, joka tuplaa kaikkien kasvihuonekaasujen vaikutuksen. Koskaan missään yhteydessä tätä asiaa ei kerrota valtamediassa, vaan veden vaikutus ilmastomalleissa pimitetään, ja vain alan tutkijat ja muut aktivistit tietävät tästä asiasta.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Onhan se todellakin ihmeteltävää, miksi on oletettu, että suhteellinen kosteus pysyisi vakiona, se sotii fysiikan lakeja vastaan?

Kyllä tässä mielestäni on tapahtunut jokin pahemman laatuinen kömmähdys tai poliittinen painostus, tai sitten ei ole ollut riittävästi vakioita, joiden suhteen malleja on kehitetty. Joka tapauksessa, toimintatapa on ollut hyvin läpinäkyvää.

Toisaalta suhteellinen kosteus ja vesihöyry ovat ne, jotka dominoivat ja ei mene kyllä järkeen, että juuri näistä tehtäisiin vakioita, -ellei sitten hyvin lyhyillä aika-väleillä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Mielestäni vastasit jo tuohon kysymykseen, miksi suhteellinen kosteus on oletettu vakioksi, asiasta on nyt käytävä relevantti keskustelu.

Marco Autio

Ydinvoimapäästöt pilaavat ilmakehää ja aiheuttavat mm. veden rakenteen muutoksia ja ravintoketjun saastumisen. Ilmakehän koostumus ja kerostus muutoksessa, ilmakehä muuttumassa haitalliseksi päästökaasukehäksi.

LINKKI 1.
https://www.facebook.com/groups/233651040348138/

LINKKI 2.
https://www.facebook.com/groups/1489458294628148/

Käyttäjän LauriHeimonen kuva
Lauri Heimonen

Jotta poliitikotkin asian ymmärtäisivät, eivätkä perustaisi sitä vain ideologiseen tai olettamusten varaiseen uskoon, pyydän Ollilaa ja kumppaneita yksinkertaistamaan sanottavansa.

Olen itse tätä yrittänyt tehdä toteamalla:

- IPCC on jo väärässä siinä, kun sen omaksumissa ilmastomallilaskelmissa viimeaikoina tapahtunut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu jokseenkin kokonaisuudessaan oletetaan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi. Tosiasiassahan siinä esim. ihmisperäisten hiilidioksidiäästöjen osuus fossiilisista polttoaineista on korkeintaan vain noin 4 %, mikä seuraa siitä, että hiilidioksidin kokonaispäästöissäkin fossiilisista polttoaineista peräisin olevan hiilidioksidin osuus on tuo sama noin 4 %.

- Geologiset ja viimeaikaiset havainnot osoittavat, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit seuraavat ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin.

- Mistään ei ole havainnoin todettavissa, että ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta nostaisivat, mikä jo osoittaa, että usko ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaan, viimeaikaiseen lämpenemiseen on aiheeton.

- Mistään ei myöskään ole havainnoin osoitettavissa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousukaan ilmaston lämpenemistä aiheuttaisi.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

En ymmärrä tarpeeksi matikasta, fysikasta, kemiasta yms. jotta voisin lausua yhtään mitään ilmastomallilaskelmista. Sen sijaan ymmärrän saasteiden ja mm. muoviroskan heikentävän elinympäristöämme ennennäkemättömällä tavalla. Saasteista ei tänä päivänä enää puhuta mitään. Hiilidioksidi on päivän sana.

Myös liikakansoitus on suuri ongelma. Mitä enemmän ruokittavia suita, sen vaikeampi on pärjätä ilmastonmuutoksesta (sekä lämpenevä että kylmenevä).

Afrikassa syntyvyys on hirmuinen. Miksi? Luultavasti perheet tekevät paljon lapsia, jotta edes joku lapsista huolehtisi vanhemmista kun nämä ovat vanhoja ja raihnaisia. Toisaalta myös perheet Afrikassa ovat niin suuria etteivät heillä aina ole varaa ruokkia lapsiaan. Näissä tilanteissa tyttölapset saatetaan myydä Euroopan seksimarkkinoille ja nuoret miehet lähtevät hakemaan parempaa elämää esim. Euroopasta.

Rahan syytäminen korruptoituneille hallinnoille ei ainakaan paranna kehitysmaiden tilannetta. Avun pitää aina mennä ruohonjuuritasolle - koulutuksen, tasa-arvon, ympäristön, sosiaali- ja terveydenhuollon yms. kehittämiseen. Naisten heikko asema vaikeuttaa kehitystä...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset