aveollila1 Aika on totuuden puolella

Konsensus ilmastonmuutoksesta 97 % manipuloiden

 Mediassa on näkynyt tietoja, että on olemassa 97 %:n konsensus eli yksimielisyys ilmastonmuutostutkijoiden keskuudessa, että maapallon lämpeneminen on ihmisen aiheuttama. Muutamat poliitikot mukaan lukien USA:n presidentti Barack Obama ovat käyttäneet tätä ilmaisua. Taannoin 196 kansakunnan päämiehet äänestivät Pariisissa sopimuksesta, jossa sitoudutaan kasvihuonekaasujen pienentämiseen. Tällaiset uutiset saavat maallikot helposti uskomaan, että ilmastonmuutoksen syistä ei ole enää mitään tieteellisiä epäilyksiä.

Kun pöly on laskeutunut Pariisin kokouksen jälkeen, on huomattu, että siellä sovituilla toimenpiteillä ei toteudu hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, koska Intian ja Kiinan ei tarvitse tehdä mitään. Sopimus tehtiin, jotta valtioiden päämiehet säilyttäisivät kasvonsa.

Entäs tämä 97 %, jonka mukaan 97 % ilmastonmuutostutkijoista on sitä mieltä, että muutos on ihmisestä johtuva? On todella Cook et kumppanien tieteellinen tutkimus vuodelta 2013, joka perustui 11 944 ilmastonmuutosjulkaisun yhteenvetoihin – ei suoriin tutkijoiden mielipiteisiin:

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/meta;jsessionid=2D2822005694C4EF2811368D3AA6AB65.c2.iopscience.cld.iop.org

Tutkimustulosten mukaan 3896 julkaisua eli 32,6 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on kokonaan tai osittain ihmisen aiheuttama, 7930 julkaisua eli 66,4 % ei ottanut asiaan kantaa, epävarmoja tapauksia oli 40 eli 0,3 % ja 78 eli 0,7 % julkaisuista ei pitänyt ihmistä missään tapauksessa syyllisenä. Miten näistä luvuista on saatu 97 %? Yksinkertaisesti niin, että ne julkaisut, jotka eivät ottaneet asiaan kantaa eli 7930 julkaisua siirrettiin syrjään ja näin otoksen kooksi manipuloitiin 11944 – 7930 = 4014. Tämän jälkeen laskettiin ns. ”konsensus-%” = 100*3896/4014 = 97,1 %. Näin tehdään poliittista ilmastonmuutostiedettä ja media toistelee tätä lukua ”tieteellisenä totuutena”. Sic.

Maailman tunnetuimmat ilmastonmuutosskeptikot (skeptikko ei pidä totena, että ihminen on pääsyyllinen ilmastonmuutokseen) ovat ilmoittaneet kuuluvansa tähän manipuloituun 97 prosenttiin (lue 32,6 %), jos heiltä kysyttäisiin nämä kysymykset. Itse vastaisin samalla tavalla. Tähän luokkaan nimittäin kuuluvat myös ne tutkijat, jotka ovat sitä mieltä, että muutos on vain osittain ihmisen aiheuttama. Ehkä 20 %, ehkä 50 %, mutta ei 100 %.

Tämä tutkimus on aiheuttanut laajat vastalauseet. Legate et al. ovat julkaisseet vertaisarvioidun artikkelin arvostetussa tieteellisessä lehdessä, jossa he analysoivat tarkemmin tämän tutkimuksen aineistoa: http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-013-9647-9. Itse asiassa 41 tutkimusta osoitti, että yksinomaan ihmisellä olisi vaikutusta ilmastonmuutokseen eli oikea konsensus-% tässä tutkimuksessa on vain 0,3 %.

Onneksi on tehty muitakin mielipidekyselyitä. Amerikan Meteorologisen Seuran kyselyn mukaan 1852 vastanneesta 52 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on pääosin ihmisestä aiheutuva. Hollannissa tehty kyselyyn vastanneet antoivat samaksi prosenttiluvuksi 66 %. Yhteenvetona voi siis todeta, että arviolta 32% - 66 % ilmastoalaan liittyvistä henkilöistä pitää ihmistä pääosin syyllisenä ilmastonmuutokseen, mutta ei siis täysin syyllisenä.

Esitän kuvitteellisen jutun, joka voisi lukujen puolesta olla totta, ja joka valaisee, mistä on kysymys tällaisessa manipuloinnissa. Suoritutan mielipidekyselyn, jossa otoksen koko on suuri eli 10 000 suomalaista. Heiltä kysytään, onko euro vaikuttanut myönteisesti vai kielteisesti Suomen talouteen ja heille annetaan seuraavat vaihtoehdot, joihin annan myös kuvitteelliset vastausmäärät: euro vaikuttaa kaikissa tilanteissa negatiivisesti 30, euro vaikuttaa melkein kaikissa tilanteissa negatiivisesti 780, euro vaikuttaa joissakin tapauksissa negatiivisesti 2390, en osaa sanoa (EOS) euron vaikutusta Suomen talouteen 6700, euro vaikuttaa kaikissa tilanteissa positiivisesti 100. Jätän huomioonottamatta EOS-vastaajat, jolloin otoksen koko on 10 000 – 6700 = 3300. Summeeraan kaikki ne vastanneet, jotka kokivat eurolla olevan negatiivisia vaikutuksia ja heitä on yhteensä 3200. Sitten lasken konsensus-%:n, joka = 100*3200/3300 = 97 % ja ilmoitan lehdistötilaisuudessa, että suomalaisten keskuudessa on 97 %:n konsensus siitä, että eurolla on kielteinen vaikutus Suomen talouteen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 13 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen kuudenn vuoden aikana.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso

"Yksinkertaisesti niin, että ne julkaisut, jotka eivät ottaneet asiaan kantaa eli 7930 julkaisua siirrettiin syrjään ja näin otoksen kooksi manipuloitiin 11944 – 7930 = 4014."

Miksi olet sitä mieltä, että tuohon pitänyt ottaa mukaan julkaisuja, jotka eivät asiaan ota mitään kantaa? Ei tuossa manipuloinnista ole kyse, vaan aika peruslähtökohdista. Muutenhan tuohon olisi ihan sama ottaa mukaan vaikka 30 000 lääketieteellistä tutkimusta "ei manipuloidusti" ja väittää, että alle 10% tutkijoista on sitä mieltä, että ilmaston lämpeneminen on ihmisen aiheuttamaa.

Esittämääsi kuvitteellista juttua käyttäen, olet ilmeisesti sitä mieltä, että kyseisen taloustutkimuksen prosenteissa tulisi laskea mukaan ne, jotka eivät vastanneet puheluun tai kirjeeseen. EOS:thän oli tuossa Cook et al:n julkaisussa ilmeisesti huomioitu (40).

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

jos tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa kuinka moni otoksen ilmastotutkimuksista pyrkii vahvistamaan, että ilmaston lämpeäminen on enimmäkseen ihmisen aiheuttamaa,
niin kyllähän siihen tottakai silloin kuuluvat nekin ilmastotutkimukset jotka eivät ota kantaa asiaan.

aineistoa tarkoitushakuisesti karsimalla pyrkimyksessä kohti etukäteen päätettyä lopputulosta, tuloksen saa näyttämään lähes mitä tahansa 0 ja 100% välillä, eihän sellainen ole tieteellistä tutkimista ensinkään, vaan ihan jotain muuta.

kävin joskus noita cookin tutkimukseen listattuja tutkimuksia hieman lävitse, siellä oli merkattu konsensustutkimuksiksi tukuittain esim. lääketutkimuksia ja jotka eivät liity mitenkään ilmastonmuutokseen, saatika ota kantaa sen aiheuttajaan, ilmeisesti "tutkimus"ryhmän seulontamenetelmä ei sekään ollut kovin tarkka.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso

Cookin tutkimukseen en itse osaa ottaa kantaa, koska ei ole tullut siihen tutustuttua, mutta varmasti sisällössä löytyy arvosteltavaa kuten on kaikkien tutkimusten kohdalla. Tässä blogissa esitetyissa arvosteluissa ei vaan ole mielestäni mitään järkeä. Näiden tietojen pohjalta, mitä tässä on annettu, en ymmärrä miksi tutkimuksessa olisi pitänyt huomioida myös tutkimukset, jotka eivät vastaa annettuun kysymykseen? Suurin osa ilmastotutkimuksesta liittyy ihan muuhun, kuin ilmaston keskimääräiseen lämpötilaan.

Ollilan hakema logiikka voisi olla pätevä silloin, jos se kysymys olisi: "Kuinka suuri osa tietyillä ehdoilla valitusta ilmastotutkimuksesta ottaa kantaa ihmisen osuuteen ilmaston lämpenemisessä ja pitää ihmisen vaikutusta merkittävänä?" Tällöin saatu 32% lukuarvo, ei taas todellakaan sitten kuvaisi sitä, kuinka suuri osuus tutkijoista pitää ihmistä syypäänä ilmaston lämpenemiseen.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman Vastaus kommenttiin #3

"en ymmärrä miksi tutkimuksessa olisi pitänyt huomioida myös tutkimukset, jotka eivät vastaa annettuun kysymykseen?"

ehkä sen takia, että ne vastaavat tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen, sehän oli suunnilleen: kuinka suuri osuus ilmastotutkimuksista vahvistaa ilmastonmuutoksen olevan ihmisen aiheuttamaa.

jos lähtökohtaisesti kerätystä aineistosta karsitaan pois sellaiset tutkimukset jotka eivät vahvista ilmastonmuutoksen olevan ihmisen aiheuttamaa, niin loppumateriaalistahan muodostuu väistämättä lähes täydellinen konsensus, otoksen suuruus vain on satunnainen, vähimmillään se voisi olla yksi tutkimus äärettömän suuressa ja pois karsitussa alkujoukossa.

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso Vastaus kommenttiin #4

Eihän tuosta ole karsittu niitä pois, jotka eivät vahvista ihmisen osuutta vaan ne, jotka eivät ota asiaan mitään kantaa. Oletko oikeasti rehellisesti sitä mieltä että tähän olisi pitänyt ottaa mukaan julkaisut, jotka eivät asiaan millään tavalla liity? Mitähän mieltä olisitte asiasta jos korostettaisiin sitä, miten pieni osa tutkimuksista ei pidä ihmistä syypänä?

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman Vastaus kommenttiin #5

Kyllä kantaa ottamattomuuskin ottaa kantaa siinä tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen ja vastauskin on muotoiltu sen mukaiseksi, se mitä sitten todella tutkittiin paljastuu vasta metatutkimuksella.

4 kyllä

55 eos

1 ei

80% kyselyyn vastanneista vastasi kyllä?

Käyttäjän Luakso kuva
Anton Laakso Vastaus kommenttiin #6

Eikös nuo eos:t oltu huomioitu tuossa 97%:ssa?

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson Vastaus kommenttiin #7

Lue uudelleen, nimenomaan ne tiputettiin pois.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Kyseessä on ilmastonmuutostieteen tutkimuksista. Jos niissä ei haluta ottaa kantaa, ei pystytä ottamaan kantaa ja tai tutkijat eivät pysty tunnistamaan ilmastonmuutosta aiheuttavia tekijöitä, niin ne ovat asiantuntijoiden käsityksiä asiasta. Tässä mielessä ne ovat samanarvoisia muiden tutkimustulosten kanssa.

Taloustutkimuksissa ja poliittisissa tutkimuksissa ei ole kysymys asiantuntijamielipiteistä vaan maallikoista. Puolueiden kannatuskyselyissä vastaamattomat ovat yleensä myös niitä, jotka eivät äänestä ja sen vuoksi ne eivät yleensä muodosta suurta epävarmuustekijää. Nyt Suomessa on muuten paljon näitä EOS-ihmisiä. Sitä prosenttilukua ei yleensä tutkimuksissa tuoda julki.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Väittelyt jatkuvat edelleen ja ei tunnu syntyvän minkäänlaista järkevää konsensusta, ei ilmastotutkijoiden kuin kansalaisten keskuudessa.

Mielestäni on älykkäämpää olla hieman ylikriittinen ja aidosti tietoinen ihmisen aiheuttamista muutoksista ilmaston lämpenemisessä, kuin heittäytyä sellaiseen harhakäsitykseen, että luonto hoitaisi kaiken sellaiseen tasapainoon, missä ihminen voisi täysin huolettomasti elää.

Kysymys on myös periaatteista ja filosofisista näkemyksistä, ei pelkästään fysiikasta.

Syyllistämisen mentaliteetti johtaa vain harhaan ja ohitamme huomaamattamme ne muutokset, jotka taustalla vaikuttavat meistä huolimatta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Meillä alkaa olemaan tietoa taitoa käsitellä ilmastonmuutosta. Teoria on jo 1800-luvulta johon vedotaan ilmastonmuutosta ennakoitaessa.

Mikä on muuttunut, ei juuri mikään, meillä on skenaariot ja ennustukset, mutta ennustukset vuosisadan loppuun eivät ole tiedettä. Jokainen skenaario, joka pohjautuu CO2 -teoriaan ilmastomuutoksesta ajautuu karille.

Merenpinta ei nouse aikaisempaa enempää, jääpeitteet palautuvat, merten lämpösisältö vaihtelee vuodenaikojen ja ENSOn tahdissa.
Milankovičin syklit ja sunspot-resonanssi jatkuvat entiseen malliin.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Otoksen koon vääristäminen on yksi selvästi esiin tuleva seikka. Toinen vielä suurempi virhe on niputtaa yhteen ne tutkimukset, joissa a) on todettu ilmastonmuutoksen aiheutuvan yksiomaan ihmisestä ja b) ne tutkimustulokset, joissa on tultu siihen tulokseen, että vain osa muutoksesta johtuu ihmisestä. Nämä on tässä tutkimuksessa summeerattu yhteen ja lopputulos markkinoidaan, että 97 % tutkimuksista osoittaa, että ihminen on syypää ilmastonmuutokseen. Se on selvä manipulointi.

Useat ns. skektikot ovat todenneet, että jaa, minutkin on luokitetu tähän 97 prosenttiin. Omalta kohdaltani voin sanoa samaa, vaikka tutkimuksessa ei liene mukan yhtään minun 13 tutkimuksestani. Otoksesta on jätetty sitä paitsi pois satoja tutkimuksia, jotka ovat kriittisiä ihmisen osuudesta. Lopputulos ei tosin juuri muuttuisi, koska tutkijat ovat summeeraaneet lopputulokset tietoisesti väärin yhteen.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Tilastollinen data johtaa helposti virhe-arviointeihin ja politikointiin. Jos meillä olisi vain yksi tutkimus-metelmä ja metodi, meillä olisi jo globaali konsensus.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Mielestäni ei ole järkevää vetää liian hätäisiä ja vähäisiä johtopäätöksiä ihmisen vaikutuksesta ilmastoon CO2:n ja muiden kasvihuokaasujen osalta. Luonto toki pyrkii stabiloimaan ja kompensoimaan muutoksia, mutta ei ole syytä pistää päätään pensaaseen siinä toivossa, että luonto olisi ikiliikkuja vailla häviöitä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Wikipedian kuvaus antaa myös viittausta siitä mistä on kyse, kääntäen. Vähätellä ei sovi ilmastonmuutoseen liittyviä asioita, tapahtumia. Olet oikeassa ilmastonmuutoksesta, luonto ei ehdi mukaan, mikäli vaihtelut ovat suuria ja rajuja. Hiilidioksidi on nyt noussut reilut 40 % esiteollisesta ajasta. Tuo muutos on tuonut vihreyttä maapallolle. LAI -mittaukset ja selliitit todistavat sen. Satomäärät ovat kasvaneet ja puuston kasvu on lisääntynyt. Pulaa tulee muista ravinteista jos lisätään vain yhtä kasvutekijöistä.

”Maan säteilynheijastusta eli albedoa kasvattaa myös kuivumisen ja muiden muutosten aiheuttama tuulisuuden kasvu, joka nostaa ilmaan auringon säteilyä heijastavaa pölyä. Ilmaston kylmeneminen vähentää myös kasvihuonekaasujen hiilidioksidin, metaanin ja vesihöyryn määriä, mm. koska muuttaa biologista hapen tuottajien ja kuluttajien tasapainoa. Termohaliinikierron hidastuminen vähentää myös hiilidioksidia, koska hidas kierto sitoo enemmän hiilidioksidia kuin nopea.[89]” https://fi.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87in_ja...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Minusta näissä ilmastoon liittyvissä analyyseissa on suorastaan mahdoton luoda sellaista mallia, joka antaisi luotettavan kuvan ilmastonmuutoksesta.

Kysymyshän on jatkuvasta pitkäaikaisesta muutoksesta; jossa on mukana niin monta muuttujaa, että yhtälön muodostaminen lämpenemisestä tai jäähtymisestä noudattaa kaoottista formulointia.

Kun on kysymys niinkin yksinkertaisesta asiasta, kun lämpötilan mittaaminen eri suuruisilla kasvihuonepitoisuuksilla, korrelaatiot saadaan selville helposti riippumatta metodeista.

Referenssejä myös löytyy, niinkuin täällä on monesti esitetty ja alkaa jopa vaikuttamaan siltä, että ilmastonmuutoksen problematiikka olisi jo ratkaistu. Tämä ei kuitenkaan ole kovin realistista.

Jos ratkaisu olisi jo tehty, spekulaatioille ei olisi enää sijaa niin tieteessä kuin politiikassakaan, -ei olisi sijaa myöskään uusien ideoiden jaloille periaatteille.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Nyt NASAkin saa luvan keskittyä enemmän sääilmiöihin, niiden torjuntaan.

Nyt sitten pääsevätkin heti hommiin kun Harvey ja Irma ovat rantautuneet USAn rannikolle. Harvey toi kovia tulvia, vahinkoja on liioiteltu. Irma ja muut hurrikaanit ovat laantumisen partaalla.

NASAn ilmastonmuutostutkimusta pienennetään ja avaruustutkimus astuu sijalle.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Jenkkilässä on päällekkäisiä ilmastoon liittyviä tutkimuslaitoksia, koska monet tutkijat ovat halunneet hunajapurkille. Trumpilta oikea veto vähentää päällekkäisyyksiä. NASA on avaruushallinnon yksikkö. Siellä pitää säilyttää vain satelliittimittauksiin liittyvä teknologia.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #17

Kyllä, ja tämä heijastuu myöskin tänne jollakin aikataululla. Nyt jo Ruotsissa asetettiin joukko tuulivoimaloita kiellettyjen listalle, vaarallisina ja CE -merkinnän puuttuessa. Tuulivoimalat lisäävät maapallon lämpenemistä? (Tutkimuksen mukaan)?

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Toden totta. NASA:n tulisi keskittyä enemmän avaruustutkimukseen ESA:n ja muiden toimijoiden mukaan. Avaruudesta ja erityisesti muiden planeettojen olosuhteista, saadaan merkittävää tietoa ja referenssejä suhteessa maahan. Siihen lukeutuu myös ilmastonmuutos.

Miikka Lahti

"Onneksi on tehty muitakin mielipidekyselyitä. Amerikan Meteorologisen Seuran kyselyn mukaan 1852 vastanneesta 52 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on pääosin ihmisestä aiheutuva. Hollannissa tehty kyselyyn vastanneet antoivat samaksi prosenttiluvuksi 66 %. Yhteenvetona voi siis todeta, että arviolta 32% - 66 % ilmastoalaan liittyvistä henkilöistä pitää ihmistä pääosin syyllisenä ilmastonmuutokseen, mutta ei siis täysin syyllisenä."

Vaikka tuo kahden tutkimuksen perusteella vedetty päätelmä osuisi oikeaan, se ei kerro oikeastaan yhtään mitään. Tiede ei ole demokratia, eikä rivimeteorologi päätä tieteen kannasta.

Tässäpä mainitun American Meteorological Societyn virallinen kanta:
"Climate is always changing. However, many of the observed changes noted above are beyond what can be explained by the natural variability of the climate. It is clear from extensive scientific evidence that the dominant cause of the rapid change in climate of the past half century is human-induced increases in the amount of atmospheric greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), chlorofluorocarbons, methane, and nitrous oxide.".

Yleisesti ottaen ilmastonmuutoksen ja sen ihmisvaikutuksen kiistäviä vakavastiotettavia tieteellisiä yhteisöjä on maailmassa tasan 0.

https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/about-ams/am...

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Hieman selventäen. Yhteisöjä, jotka sanovat, että ihmisellä ei ole mitään vaikutusta vai osittain vaikutusta. Nämä asiat kun sotkee yhteen, niin saadaan manipuloitua tietoa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa."

Minä en ole varma IPCC:n käsityksestä mutta eoseenikauden huiput kertovat siitä kuinka paljon lämpötila voi nousta: https://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene%E2%80%93Eo...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset