aveollila1 Aika on totuuden puolella

Trump tulee ja tuhoaa ilmastodatan – mistä on oikeasti kysymys?

  • Kuva 1. Maapallon säämittausasemat
    Kuva 1. Maapallon säämittausasemat
  • Kuva 2. USA:n lämpötilatrendit, GISS-versiot 1999 ja 2010
    Kuva 2. USA:n lämpötilatrendit, GISS-versiot 1999 ja 2010
  • Kuva 3. GISS-2000, GISS-2015 ja UAH lämpötilatrendit
    Kuva 3. GISS-2000, GISS-2015 ja UAH lämpötilatrendit

 Tämä on hieman ylipitkä blogi, mutta juttu paranee loppua kohden.

Ykkösmedia on uutisoinut, että USA:n virallista ilmastodataa ylläpitävät virastot ovat paniikissa, koska Trump tulee ja tuhoaa heidän ilmastodatansa. Hätiin on kutsuttu vapaaehtoisia siirtämään tietoja suojaan pilvipalveluihin, jotta saataisiin pelastettua ainakin kaikkein tärkein aineisto. Median mukaan Ranska on jo tarjonnut turvapaikkaa ilmastonmuutostutkijoille.

USA:ssa on vahvasti päällekkäiset organisaatiot keräämässä, analysoimassa, ylläpitämässä ja jakamassa ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyvää dataa.  Tärkein ylläpidettävä mittaussarja on maapallon lämpötila ja siihen liittyvää aineistoa käsittelee seuraavat organisaatiot:

-       NASA (National Aeronautics and Space Administration) on USA:n avaruushallinto-organisaatio ja siihen kuuluu organisaatio nimeltä GISS (Goddard Institute for Space Studies). GISS julkaisee mittaussarjaa nimeltä Gistemp, mutta usein puhutaan samaa tarkoittaen GISS- tai NASA-lämpötilasarjasta.

-       NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) USA:n kauppaministeriön alainen virallinen organisaatio. NOAA:ssa on yksikkö nimeltä NCEI (National Centers for Environmetal Information), ja heidän lämpötilamittaussarjansa nimi on GHCN (The Global Historical Climatology Network).

-       Alabaman yliopisto Hunsvillessä (UAH) julkaisee mittaussarjaa nimeltä UAH MSU, jossa MSU (Microwave Sounding Unit) tarkoittaa satelliiteista suoritettavaa kaukomittausta.

-       NOAA julkaisee mittaussarjaa nimeltä RSS MSU Tiros-N satelliitilla suoritettuna, jossa RSS tulee sanoista Remote Sensing System eli kaukomittausta.

Näyttää aika sekavalta. Koska Trump on liikemies taustaltaan, hän ilmoitti jo valitsemisensa jälkeen 22.11.2016, että NASA:n ilmastonmuutosbudjettia leikataan, jotta se voi keskittyä lähettämään ihmisiä pitemmille avaruustutkimusmatkoille. Hyvä uutinen avaruusmiehille, mutta huono uutinen ilmastonmuutostutkijoille. Arvelen, että tästä on lähtenyt liikkeelle ykkösmedian meillekin luoma mielikuva, että ”Trumppi tulee ja jyrää meitin eli tuhoaa ilmastonmuutosdatan”. Konkreettinen esitys NASA:n 2 miljardin ilmastonmuutosbudjetin leikkauksesta läpäisi 17.2.2017 senaatin ja seuraavaksi sen pitää läpäistä edustajainhuone tullakseen hyväksytyksi. Trumpin hallitus ei aikaile.

Kysymys tietenkin herää, että minkä takia NASA on ylipäänsä lähtenyt tekemään ilmastonmuutostutkimusta, kun maassa oli jo NOAA? Vastaus on todennäköisesti raha. Sitä on oikein syydetty USA:ssa ilmastonmuutostutkimukseen yli 10 miljardia dollaria vuodessa. Tämän lisäksi on myönnetty viime vuosina yli 100 miljardia vuodessa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Obaman hallitus nimesi ilmastonmuutoksen USA:lle suuremmaksi uhkaksi kuin terrorismin ja määräsi myös FBI jahtaamaan ilmastonmuutosta. Tutkijat ovat aina rahan perässä, jos sitä helposti saa. Trump on nimennyt terrorismin ykkösuhkaksi.

Mittaussarjat GISS ja NCEI perustuvat pintamittauksiin ja UAH ja RSS mittaussarjat ovat satelliittien avulla tapahtuvia mittauksia, joissa mittaustulos vastaa ilmakehän alimman osan eli troposfäärin alaosan lämpötilaa. Toinen oleellinen ero on, että satelliittimittaukset kattavat hyvin ja tasaisesti maapallon pinta-alan, mutta pintamittauksissa on suuria aukkoja kattavuudessa.

Kuvassa 1 näkyy maapallon säämittausasemien lukumäärän kehitys ja kattavuus. Tällä hetkellä tapahtumien keskipisteessä on lämpötilamittaussarja GHCN, jota ylläpitää NOAA, mutta samaa mittaussarjaa käyttää hyväkseen myös GISS eli sisällöltään ne ovat yksi ja sama ja sen vuoksi puhun jatkossa vain GISS-lämpötilasarjasta.

Muutamat alan tutkijat olivat jo kiinnittäneet vuosia huomiota siihen, että GISS julkaisee jatkuvasti uusia versioita lämpötilamittaussarjastaan, ja aina muutos on sellainen, että sarjan alkupää (1880-1950) kylmenee, väli 1950-1990 pysyy samanlaisena ja sen jälkeen varsinkin 2000-luvun lämpötilat muuttuvat yhä korkeammiksi. Tästä on esimerkkinä kuva 2, jossa on USA:n lämpötilan muutos versioiden 1999 ja 2010 välillä. Vielä karkeampaa manipulointia on tehty kaukaisemmissa kohteissa kuten Reykjavik ja Alice Spring Australiassa.  Mitään uusia alkuperäisiä mittaustietoja ei ole löydetty, vaan kysymys on pelkästään alkuperäisen mittausdatan käsitellystä. Miksi pitää käsitellä? Lähinnä sen vuoksi, että harvahkosta mittausdatasta pitää saada koko maapallon kattava esitys.

Skeptikot ovat aiheestakin epäilleet, että kyse on tahallisesta datan manipuloinnista. Perussyy on saada tilanne näyttämään siltä, että on tapahtunut voimakasta lämpötilan nousua ilmastonmuutoksesta johtuen. Kätevää on silloin kylmentää historiaa ja nostaa lähimenneisyyden arvoja. Maapallon lämpeneminen tapahtui pääosin vuosina 1970-2000. Sen jälkeen nousu pysähtyi ja lämpötila ei ole noussut vuoden 2000 jälkeen, vaan syntyi niin sanottu lämpötilapaussi.  

Tämä on ollut syvä huolenaihe ilmastonmuutosaktivisteille (kutsun aktivistiksi henkilöä, joka pitää ihmistä yksinomaisena syynä ilmaston muutokseen), koska se vahvasti kyseenalaistaa ihmisestä johtuvan ilmastonmuutoksen. Hiilidioksidipitoisuus nousee tasaista tahtia ja niin pitäisi nousta lämpötilankin. Asialle piti tehdä jotain. Mitä NOAA teki, näkyy kuvassa 3, jossa on kaksi GISS-versiota ja UAH-mittaus.. UAH on toistaiseksi turvassa, koska sen ylläpito on yliopiston hallinnassa. Vuosina 1980-2000 UAH ja GISS-2000 versio seurasivat toisiaan hyvin tarkasti. Sitten julkaistiin versio GISS-2015, jossa ei ole lämpötilapaussia, vaan lämpötila nousee koko ajan niin kuin ilmastoaktivistien mielestä pitääkin. Ero GISS-2015 ja UAH on jo noin 0,3 astetta. Ongelma hoidettu?

NOAA:n yksikön NCEI:n johtaja Thomas R. Karl (eläkkeelle 4.8.2016) julkaisi versioon GISS-2015 liittyen artikkelin Science-lehdessä 4.7.2015, jossa hän esitteli uuden version perustelut ja julisti, että ”Mitä nyt näet, todistaa, että lämpötilapaussi (pause/hiatus/slowdown) yksinkertaisesti katoaa”. Skeptikkojen piirissä tätä tutkimusjulkaisua kutsutaan nimellä ”pausebuster” eli suomennettuna ”paussintyrmääjä” ja siitä tullee samanlainen ilmastonmuutostieteen merkkipaalu kuin Michael Mannin ”lätkämaila-tutkimuksesta (keskiajan pientä jääkautta ei ollutkaan).

Mutta ilmastotutkijoiden rivit ovat ruvenneet rakoilemaan. Brittien oma ilmatieteen laitos on nimeltään Met Office Hadley Centre for Climate Change. Sen ilmastodatan käsittelystä ja seuraamisesta vastaava tiiminjohtaja Dr. Peter Stott kirjoitti 14.2.2017 The Sunday Times-lehdessä, että lämpötilapaussi ei ole kadonnut.

Brittien omaa lämpötilamittaussarjaa nimeltä HadCRUT ylläpitää CRU (Climate Research Unit) ja se on East-Anglian yliopiston yksikkö. Tämä yksikkö oli johtajansa Phil Jonesin aikana ilmastoaktivistien linnake. Siellä tapahtui sähköpostivuoto niemeltä Climategate, joka paljasti, kuinka laaja kansainvälinen ilmastoaktivistien joukko manipuloi mittausdataa ja kontrolloi alan ykkös- ja kakkoskategorian lehtien julkaisuja. Viime vuonna eläkkeelle jäänyt Phil Jones paljasti, että yksikkö on hukannut alkuperäisen mittausdatan – jäljellä on siis vain käsiteltyä (manipuloitua) mittaustietoa. Se ei ole voinut tapahtua vahingossa, vaan se on todennäköisesti tehty tahallisesti jälkien peittämiseksi.

Palaan takaisin NOAA:aan ja Karlin johdolla tehtyyn GISS-versioon 2015. Brittiläinen Daily Mail julkaisi sen nettiversio-lehdessään MailOnline (linkki lopussa) NOAA:n vuoden 2016 lopussa eläkkeelle jääneen päätutkijan (Principal Scientist) Dr. John Batesin haastattelun. Dr. Bates kertoi, että NOAA rikkoi Karlin johdolla organisaation tarkkoja sisäisiä ohjeita datan käsittelystä, jonka johdosta lämpötilapaussin lämpeneminen maksimoitiin ja siihen liittyvä dokumentointi minimoitiin. Julkaisun ajankohdalla oli tarkoituksena vaikuttaa maailman poliittisiin johtajiin ennen Pariisin ilmastokokousta. Dr. Bater paljasti myös, että ”ohjelmiston ajamiseen käytetty tietokone hajosi täysin ja sen vuoksi tämän ”paussintyrmääjä”- julkaisun tuloksia ei voida toistaa eikä varmistaa muiden tutkijoiden toimesta”.

Lopuksi Dr. Bates toteaa: ”Kuinka ironista onkaan, että nyt on vallalla ajatus, että Trump tulee tuhoamaan ilmastodatan, kun avainpäätökset tehnyt vastuunalainen henkilö, jonka vastuulla oli ylläpitää dataa, epäonnistui”. Tämä vastuunalainen henkilö Thomas R. Karl on joutunut myöntämään, että lopullinen NOAA:n mittausdatasarja GHCN (ja siis myös GISS) tulee olemaan erilainen kuin hänen Science-lehdessä esittämänsä.

Viimeisin vaihe tässä NOAA-keisissä on USA:n edustajainhuoneen Lamar Smithin tekemä selvityspyyntö, joka on osoitettu NOAA:n ylimmälle johtajalle Benjamin Friedmanille liittyen Karlin tekemään Science-artikkeliin. Lamar Smith on puheenjohtaja komiteassa nimeltä ”Tiede, Avaruus ja Teknologia”. Smith oli tehnyt vastaavan selvityspyynnön jo 14.7.2015, mutta Obaman hallituksen taustatuella selvitystä ei tehty täydellisesti. Selvityspyyntö löytyy tämän kirjoituksen lopusta ja siinä on 20 tarkasti eriteltyä kohtaa, mitä halutaan. Tutkijoita ei voi syyttää heidän tekemistään virheistä, mutta virkamiehiä voidaan saattaa vastuunalaisiksi laiminlyönneistä ja tahallisista virheistä.

Lopputoteamus: NOAA:n ja NASA:n ilmastodatasta vastaavat tietävät, että heidän tekemänsä lämpötilan manipuloinnit ovat lopulta tulossa päivänvaloon. He ovat tehneet parhaansa tukeakseen ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta. He eivät voi lopulta estää tulemasta esiin sitä, että ilmaston lämpeneminen on pysähtynyt, koska hiilidioksidi ja ihminen ei ole ainoa tekijä lämpenemisessä eikä edes suurin tekijä. Trumpin leimaaminen ilmastodatan hävittäjäksi on viimeinen epätoivoinen yritys pelata lisäaikaa. Mutta vuoksi on kääntynyt ja olemme näkemässä yhden aikakauden lopun alun. Kun Trumpin hallinto paljastaa lämpötiladatan manipuloinnin, niin siitä lähtee purkautumaan auki koko kerä. Valtamediankin on pakko myöntää, että homma haisee, kun alkuperäinen mittausdata katoaa Englannissa ja lämpötilapaussin olemassaolon kyseenalaistava data katoaa myös.

Mutta ei hätää. On olemassa 70-luvun dataa, jolloin pelättiin uutta jääkautta ja joka näyttää hyvin erilaiselta, vaikka se onkin mitattu Maa-nimisellä planeetalla. Palaan asiaan joskus lähitulevaisuudessa.

Linkit:

MailOnline, Dr. Bates haastattelu: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4192182/World-leaders-dup...)

Lamar Smithin tutkimuspyyntö NOAA:sta: https://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/docu...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 12 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen viiden vuoden aikana.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

18Suosittele

18 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (47 kommenttia)

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Tuosta ns Climategatesta on tehty ainakin kahdeksan tutkimusta, joiden yhteinen tulos on: "Eight committees investigated the allegations and published reports, finding no evidence of fraud or scientific misconduct."

https://www.skepticalscience.com/Climategate-CRU-e...

https://en.wikipedia.org/wiki/Climatic_Research_Un...

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

"finding no evidence of fraud or scientific misconduct."

yhteinen tekijä "tutkimuksissa" oli, että ne eivät lainkaan tutkineet onko tieteellisiä väärinkäytöksiä tapahtunut,
sen sijaan ne epäsuorasti myönsivät ne keskittyessään täysin kysymykseen, että oliko aineiston manipulointi tahallista,
epäiltyä tahallisuutta ei asianomaisten haastattelujen perusteella näytetty toteen.

Pekka Iiskonmaki

Historia kertoo ilmaston muuttuneen ainakin kymmeniä kertoja. Ihmisen vaikutus niihin on ollut nolla.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Toki, valitettavasti niistä ei voi vetää mitään suoria johtopäätöksiä nykyiseen muutokseen. Se ettei ihminen ole ollut niitä aiemmin vaikkapa kiihdyttämässä ei tarkoita, etteikö niin nyt voisi olla.

Pekka Iiskonmaki

Ilmastomuutos on DDR:n teorian jatkumo ja toimii hyvin, kuten doping urheilussa.

''VIHREÄ LIIKE JA DDR

Vihreys nousi esille jo aikaisemmin mm. Länsi-Saksassa, jossa se, ilmeisesti Stasin tukemana edisti hienosti kommunistisia pyrkimyksiä.

http://blogit.iltalehti.fi/aarno-laitinen/2014/09/...

DDR huomasi, että se ei kykene kilpailemaan teollisuustuotannon ja hyvinvoinnin suhteen Länsi-Saksan kanssa, se päätti ryhtyä sabotoimaan niitä.

https://markusjansson.blogspot.fi/2015/05/kulttuur...

Saksalaiset ovat tutkineet myös lähihistoriaansa kriittisesti, ja DDR:n arkistoissa on paljon tutkittavaa. Udo Baron on kirjoittanut kirjan Kalter Krieg und heisser Frieden, jossa noin puolet tekstistä käsittelee DDR:n vaikutusta Vihreisiin. Kirja on ilmestynyt 2003. Kaupunginkirjastossa sitä ei ole, eikä näytä olevan yliopistojenkaan kirjastoissa. Tässä kuitenkin linkki sivulle jossa teos on arvosteltu ja josta pääsee lukemaan tai tulostamaan koko kirjan.

http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbue...

Eräs saksalainen lehtimies kiteytti hyvin vihreän liikkeen nousun Saksassa. Kun DDR kaatui, joutuivat sen etuoikeutetut kommunistit tavallaan tuuliajolle. Heidän piti keksiä korvaavaa toimintaa, jolla terrorisoidaan yritystoimintaa. Kyseessä ei siis ollut tavoitteenakaan mikään luonnonsuojelullinen aspekti, vaan suojelun nimissä tehty kommunistinen toiminta. Siinä se on onnistunut tavattoman hyvin ja se on nähty.

Suomessa on aivan samoin. Kun kommunistit joutuivat sielläkin ahtaalle, niin Satu Hassi ja kumppanit lähtivät vihreiden kautta tekemään samaa sabotaasia kuin aiemminkin. Tämä toteutuu kaikissa markkinatalouksissa lähes poikkeuksetta. Tämän kaiken toiminnan maksaa se vähäosaisin kansa. Eivät rikkaat lopulta tästä kärsi eikä suurteollisuuskaan. Nuo entiset kommarit kuuluivat vielä stalinisteihin eli heidänkin ääriliikkeeseensä.''

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #4

Onhan tätä historiaa puolueilla. Kun nyt tuossa loka-Laitista toit esille, niin poimitaan sieltä toinen: "Kokoomus on yrittänyt näytellä pitkään hyvää tarkoittavaa työväenpuoluetta ja tehdä puheissa pesäeroa patataantumukselliseen historiaansa, josta löytää murhia ja muilutuksia, ammattijärjestöjen lakkautuksia ja jopa ajatuksen sosiaalidemokraattisen puolueen kieltämisestä.
Tämän päivän kokoomuslaiset ovat perineet arvonsa isoisiltään lahtareilta."

http://blogit.iltalehti.fi/aarno-laitinen/2012/02/...

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #11

#11
Jo nimi Punakapina kertoo kuka aloitti kapinan. Muilukset teki IKL, joten mikään jutuistasi ei pidä paikkaansa.

Lahtarilla tarkoitat kaiketi Stalinia, joka tappoi n. 9000 suomalaista punakapinallista.

Tämä ei tosin liity plogiin.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #15

Siteerasin Laitista esittämättä yhtään väittämää, valita hänelle. Siteerasin siksi, kun tunnuit hänestä pitävän, mutta ilmeisesti vain hänen tukiessaan vihreiden antipatiaasi. Off topic, joten turha jatkaa.

Pekka Iiskonmaki Vastaus kommenttiin #16

#16
En tunne Loka Laitista. On kai joku potkut saanut toimittaja?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Ainakin voimme todeta että nykyiset keinot taistella ilmastonmuutosta vastaan eivät toimi vaan ainostaan lisäävät globaalisti niitä päästöjä joita halutaan vähentää.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Vastakommentti nro 1: Tehtiinhän meilläkin virallinen tutkimus VTT:n eräästä tutkimuksesta, jossa todettiin, että mitään virheitä ei oltu tehty. Alan tutkijat kuitenkin kertovat, että tulokset ovat selvästi harhaanjohtavasti esitetty ja tuloksia ei ole voitu missään hyödyntää, vaikka kyse näyttää olevan merkittävästä läpimurrosta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Vaikea kommentoida tätä erästä tapausta. Kahdeksan selvitystä samasta asiasta on kuitenkin aika paljon.

Käyttäjän TapioRantanen kuva
Tapio Rantanen

Kiitokset jälleen kerran mainiosta tekstistä. Elämme mielenkiintoisia aikoja.
Meillä Suomessa meno ei kuitenkaan tunnu muuttuvan miksikään. Hallitus lapioi rahaa Ilmatieteen laitokselle, joka järjestää toimittajille ilmastonmuutosaivopesukursseja. Valtamediat jatkavat yksipuolista uutisointiaan eli pyrkivöt manipuloimaan väestön mielipiteitä. Uskovaiset ministerit tekevät kaikkensa, jotta toimitusvarma sähköntuotanto ja teollisuus saataisiin Suomesta loppumaan. Milloinkahan täällä herätään?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kysymykseen milloin herätään?

Ruotsissa tekniikan tohtori Lars Bern tuo esille sen seikan, että Ruotsi on ollut etunenässä ilmastomuutospropagandassa, ja maksanut aina oman osuutensa YK:lle, on pitänyt lehdistön tiukassa otteessa, ettei mitään poikkipuolista ilmastohapatusta vastaan ole päässyt lehtiin jne.

Mutta nyt sitten on tapahtumassa käänne, ilmeisesti Trumpin myötä. Barack Obama on ylläpitänyt tätä hapatusta ja siihen liittyvää pelottelupropagandaa. Nyt puhaltaa toiset tuulet, Trumpin neuvonantajat pitävät siitä huolen. http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Ai tämä huru-ukko Bern, joka kirjoittaa mm:
"Problemet är bara att den omställning som Miljöpartiet står för kommer att utarma ekosystemet ännu mer och leda till att sådär 90% av alla människor måste elimineras. Därför är jag rädd att deras omställning blir startskottet för en bloddrypande fascism utan tidigare motstycke."

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #13

No en huru-ukon ajattelua tunne lähemmin, mutta mikä selviää haastattelusta, että ympäristökysymykset ovat hänelle tuttuja jo pidemmältä ajalta. Toi esille sen asian muun muassa, että maapallon väestö on voitu ruokkia, paljolti lisääntyneen hiilidioksidin ansiosta, aavikoituminen on vähentynyt, maapallo vihertyy jne.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Ihanko tosissanne te käytätte toinen toisianne ja Loka Laitista 'lähteinä'?

Hiienkoski teki jo koomisen ennätyksen kytkiessään tasa-arvoisen avioliiton ja ilmastonmuutoksen samaksi salaliitoksi. Nyt siihen ympättiin näköjään vielä tuulivoimakin. Diletantismin, tiedevastaisuuden, luulosairauden, ruskeaoikeistolaisuuden ja fundis-uskovaisuuden yhdistelmä on verrattoman hupaisaa seurattavaa!

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Mäkinen toi keskusteluun mukaan julkisilla varoilla voittoa saavan tuulivoiman. Hakoteille eksynyt ilmastonmuutos lobbaus aikaansai tuulivoima hypetyksen. Tuulivoimaa lisäämällä parannettaisiin maailman ilmastoa, ym. roskaa, - tuulivoimaloilla ei Suomeen ole tuotu muuta kuin vahinkoa. Nyt onneksi lyödään jarruja päälle tälle jatkuvasti isompien tuulivoimaloiden rakentamiselle. Terveys- ja ympäristövaikutukset on todettu olevan liian vahingollisia, ja siitä tehdään hallituksen toimesta nyt selvitys.

Muutamissa yksityiskouluissa Suomessa vieläkin jaetaan lapsille vääriä mielikuvia ilmastonmuutoksen aiheuttajasta, opettajan oman ideologian mukaan, ja lääkkeeksi tarjotaan mm. tuulivoimaa. Kuitenkin opettaja on aiemmin esittänyt että uskontotunnit pitäisi kieltää kouluissa, yksityinen koulu on vanhempien yhdistyksen ylläpitämä, joka saa valtion tuen siinä kuin muutkin koulut. Oman hurmoksellisen tuulivoimaa ihannoivan maailmankuvan pakkosyöttö lapsille on mielestäni vastuutonta opettajan työtä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Oho, jopas kalikka kalahti - ja näköjään niin kovaa, että läksit ihan googlailemaan. Ole mies ja siivoa jälkesi.
Huvittavan koosteen sait aikaan.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #21

Asenteesi ilmastonmuutokseen on huvittava, no mutta Arto Jääskeläinen sanoo selvemmin sen mitä tarkoitan.

"Monet ovat saaneet tutustua vihreän politiikan passivoivaan osaan käytännössä: Vastustajat solvataan syvälle, kun eivät haluaisi taipua vihreään politiikkaan. Ja voi sitä epäkunnioittavan ylimielistä halveksuntaa, mitä päällesi heitetään ellet ole samaa mieltä. Oma nahkani on jo hieman kovettunut tuohon idioottimaiseen kuran heittoon. Silti se on käytöksenä rasittavaa, epäasiallista ja ärsyttävää. Ennen vastustajille tarjottiin ilmauksia rasisti, fasisti, natsi, taantumuksellinen, vanhanaikainen, änkyrä ja miltä vuosisadalta olet. Uudempaa kieltä on ”olet hoidon tarpeessa” ja tietysti tiuhaan puhutaan ”salaliittoteoriasta”.

http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #23

Enpä muuten ole sanonut ilmastonmuutoksesta tässä yhteydessä mitään, sekö on huvittavaa, vai pitikö nyt jotain vain sönköttää?

Se nyt vaan on sinulta epämiehekkään surkimuksen merkki, että pitää kaivella toisesta yksityisiä asioita esille, kun omat argumentit loppuvat.

Jääskeläinen, apropo, on vain huono häviäjä, hän meni pahasti pois tolaltaan uudistetun avioliittolain tultua lopullisesti vahvistetuksi männäviikolla.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #26

Blogi käsittelee ilmastonmuutosta ja sinulta tuli puheeksi tuulivoima.

Kuntavaaliehdokkaan näkemykset ovat julkista tietoa.

Jääskeläisen analyysin vihreiden toimintatavoista todistit sanoillasi oikeaksi.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Nyt siihen ympättiin näköjään vielä tuulivoimakin."

Haittatuulivoima liittyy kiinteästi tähän ilmastohömppään kuten kannattamaton aurinkoenergiakin. Ydinenergialla saataisiin CO2-vapaata energiaa edullisesti ja takuuvarmasti mutta sehän ei pelottelijoille sovi, mieluummin ollaan ilman energiaa.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Juu, tosi hienosti on Suomessa saatu: maailman kallein keskeneräinen rakennus ja Putin-voimala.

Käyttäjän AskoGabrielTuurna kuva
Asko Tuurna

BBC Worldin Hardtalk-keskusteluohjelma haastatteli 10.2.2017 Trumpin hallinnon ympäristöpolitiikan johtajaa Myron Ebeliä.

Ebelin mukaan NASA on jakautunut kahteen leiriin; ilmaston mallintajiin ja empiristeihin. Ilmaston mallintaja näkevät ihmisperäistä muutosta malleissaan, mutta empiristit eivät näe muutosta tilastojen valossa.

http://www.bbc.co.uk/programmes/p04rq0fk

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

"Trump tulee ja tuhoaa ilmastodatan – mistä on oikeasti kysymys?"

Mitkä ovat Mr.Trumpin aikomukset kaiken kaikkiaan??

Mr. Trumpille ilmastodata asettuu taloudellisekonomistisia tavoitteita vastaan ja ilmeisesti kasvihuonekaasujen määrän kasvu asettaa mustat laput silmille.

On naiivia väittää, etteikö ihminen olisi vaikuttanut kasvihuonekaasujen päästöihin ilmakehässä.

Vaikka adiapaattinen Lapse Rate käyrä osoittaakin lämpötilamuutoksen olevan lineaarinen, -eli lämpötila laskee n. 5,5-6°C/km tropopaussiin mentäessä,- Lapse Raten derivaatta saattaa kuitenkin muuttua ja ennemmin tai myöhemmin lämpötilaero alkaa pienenemään ratkaisevasti.

Toisaalta jos tarkastellaan lämpötilaeroja esim. asteen sadas-osilla, epälinearisuus tulee paremmin näkyviin.

CO2 ym. kasvihuonekaasut mukaanlukien pilvet (nesteaerosoli) läpäisevät ja siroavat auringosta tulevaa näkyvää valoa ja hyvin tehokkaasti absorboivat maasta heijastuvaa infrapunasäteilyä, jolloin kasvihuoneilmiö kiihtyy.

On myös kysymys maapallon nettolämmöstä, joka pitää sisällään mm. geotermiset ominaisuudet jne.

Myös auringon aktiivisuus vaikuttaa ja lopulta meitä odottaa sisarplaneettamme Venuksen olosuhteet, -tosin siihen voi mennä miljardeja vuosia.

Olisi hyvä asettaa em. kysymykset ilmastonmuutoksesta järkeviin mittasuhteisiin.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Hannu Sinivirralle. Otit aika moneen asiaan kantaa. Olen tutkinut ja julkaissut asioita, joita tuot esiin. Löydät niistä lisätietoa nettisivustoltani: www.climatexam.com

Sieltä löydät linkit kaikkiin julkaisemiini tutkimuksiin kohdasta About/Publications. Suosittelen, että aloitat blogijutuista, joita on sekä englanniksi että suomeksi. Hyvä yhteenveto näistä asioista löytyy myös tältä nettisivustolta käyttäen hakusanoina nimeäni ja Uusi Suomi.

Meitä ei koskaan odota Venuksen kohtalo, koska meillä on meret ja riittävä etäisyys auringosta.Geotermisen lämmön osuus maapallon energiataseessa on vain 0,03 % eli sen voi unohtaa. Pilvien rooli on sen sijaan hyvin tärkeä ja siitäkin löytyy tarkempaa tietoa julkaisuistani.

Kukaan ei ole tuonut esiin, että missä ja miten Trump olisi uhonnut tuhoavansa ilmastodataa. Tuhoamista ovat tehneet ne tahot, joiden pitäisi pitää niistä huolta.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Hyvä Antero Ollila,

Kävin www.climate.com sivullasi.

Kovasti olet sitä mieltä, ettei ole mitään syytä olla huolissaan ilmakehään syötetyistä saasteista ja kasvihuonekaasuista. Sinun käsityksesi on, että ilmastonmuutos on luonnollinen seuraus auringon ja maan vuorovaikutuksessa ja ihmisen osuus ilmastonmuutoksessa ei ole mainittava.

Olet myös sitä mieltä, että maapallon nettolämpö on pysynyt vakiona so. kasvihuoneilmiö on pysynyt vakiona. Tästä seuraa, että kasvihuonekaasut tropopaussiin mentäessä ovat pysyneet vakiona. Tästä myös seuraa, että auringosta maahan tuleva säteilyenergia suhteessa maasta avaruuteen poistuva säteilyenergia on pysynyt vakiona.

Ilmeisesti ilmakehä on sellainen kehä, -riippumatta saasteiden ja kasvihuonekaasujen määrästä ja pitoisuuksista, - absorboi ja emittoi vakiovauhdilla?

Luonnollisesti mittausmenetelmät eivät aina ole luotettavia ja tässä lienee kysymys ennemminkin metodien (laitteet ja teoriat) erottelukyvystä, kuin loppupäätelmien oikeutuksesta.

Jos olen oikein ymmärtänyt, olet myös unohtanut tai sitten en ole huomioinut, radiosondien (Adiapatic Lapse Rate) mittausmenetelmän antamia tuloksia. Tosin lämpötilamuutoksia on hankala mitata esim. asteen kymmenes tai peräti sadasosien tarkkuudella, jolloin Adiapatic Lapse Rate antaa suhteellisen lineaarisen käyrän maan pinnasta tropopaussiin (lämpötila laskee n. 6,5˚C/km).

https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/...

Ensinäkemältä näyttäisi siltä, että radiosondeilla mitatut lämpötilaerot osoittavat, että ilmaston lämpötila ei olisi noussut. Toisaalta huomionarvoista on, että Lapse Raten derivaatta saattaa muuttua ajan funkiona, jolloin keskimääräisesti voidaan olettaa, että ilmaston lämpötila olisi nousussa.

Tässäkin on tietysti kysymys toistettavuudesta ja erottelukyvystä ja jos nämä ovat riittäviä, derivaatan muutoksesta saadaan tarkempia analyysejä.

Minun käsitykseni on, -jos voidaan teoretisoida,- absoluuttisen stabiileja tiloja ei ole olemassa. Aina on olemassa tiloja, jotka pyrkivät stabiloitumaan ajan funkiona.

Jos taas puhutaan esim. saturaatioista, ne eivät synny ilman häviöitä.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila Vastaus kommenttiin #36

Olet mmärtänyt jotain väärin minun tutkimuksistani. En ole missään väittänyt, että kasvihuoneilmiön suurus olisi vakio. Miskolczi on esittänyt tällaisen teorian.

Minun analyysieni mukaan CO2:n lämmitysvaikutus on vain n. kolmasosa IPCC:n arvosta eli ilmastoherkkyyden arvo on vain 0,6 astetta, kun IPCC:n mukaan se on 1,8 astetta.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #38

Myöhäisiltaa. Jos näin on, silloin olet jäljillä. Alle asteen arvo on lähempänä oikeaa...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Antero,

En sinänsä kiistä tutkimustuloksia, jos aikajana (jälki ja vertailukelpoisuus) ovat riittävän pitkältä ajanjaksolta ja samoilla menetelmillä tuotettua dataa so. vanhat menetelmät ennen teollistumista, muunneltuna nykyisiin maa-asemien ja satelliittien antamaan dataan.

Tutkimustulokset ovat suurimmalta osin ennusteita ja erilaisia malleja, joista voidaan olla montaa mieltä. Mittausmenetelmien tarkkuus ja jäljitettävyys (ennen ja jälkeen teollistumisen) ovat erinomaisen tärkeitä ja toivottavaa olisi, että tutkimusaineisto olisi kansainvälisesti hyväksyttyä asiantuntija tietoa.

Yksittäiset tutkimukset jos niillä ei ole laajempaa kansainvälistä hyväksyntää, ei valitettavasti ole toivottavaa painoarvoa.

"Meitä ei koskaan odota Venuksen kohtalo, koska meillä on meret ja riittävä etäisyys auringosta.Geotermisen lämmön osuus maapallon energiataseessa on vain 0,03 % eli sen voi unohtaa."

Aurinko on keskisuuri tähti meidän galaksissamme ja valitettavasti sen elinkaari on arvioitu olevan n. alle 5 miljardin vuoden päässä. Silloin ei itse asiassa ole merkitystä onko Maan kohtalo Venuksen vai Marsin tahi jonkin muun planeetan kaltainen. Aurinko on siinä vaiheessa polttanut kaiken vedyn ja se alkaa laajentua ja muuttuu vähitellen punaiseksi jättiläiseksi (lähiplaneetat Merkurius, Venus, Maa, Mars jne..tuhoutuvat). Geotermisellä osuudellakaan ei siinä vaiheessa ole enää merkitystä.

Tämänhetkisen geotermisen lämmön osuus voi olla mainitsemasi 0,03% energiataseessa, mutta millä mittareilla ja millä gradientilla? Tämän suuruinen osuus tarkoittaa sadasosien tarkkuuksia suhteessa avaruuteen säteilemä lämpögradientti.

Kasvihuonekaasujen ja aerosolien vaikutus on ilmeinen ja siksi niiden osuutta tulee vähentää. Selvää on, että jos nykyinen trendi jatkuu (ylikansoitus, -infran radikaali muuttuminen, -maatalous, -sademetsien hakkuut, -energian tarve jne) maan nettolämpö kohoaa, se on vain ajan kysymys.

Muita muuttujia kuten hiilinieluja ja lämpöä tasaavia tai sitovia malleja kuten hukkaan menevän lämpöenergian hyväksikäyttö kierrättämällä sitä uusioenergiaksi, pitää kehittää lisää.

Meriin absorboitunut lämpöenergia (pintalämpötilagradientti) vapauttaa pilvien ja tai sumun (nesteaerosoli) muodostumista ja lisää kasvihuoneilmiötä. Se missä määrin, siitä olisi hyvä saada luotettavaa dataa.

Jos Trump ei tule ja ei tuhoa ilmastodataa, sehän on vain hyvä asia. Otsikkosi oli hieman harhaan johtava.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Aurinko on keskisuuri tähti meidän galaksissamme ja valitettavasti sen elinkaari on arvioitu olevan n. alle 5 miljardin vuoden päässä."

Tässä alkaa tulla kiire tehdä päätöksiä.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Niin, kommentoin vain Anteron väitteeseen Maan tulevaisuudesta vr. Venus. Siinä mielessä ei ole kiirettä.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Kyseenalaistan kaikki lämpötilan mittaus sarjat.
Lämpötilan mittaus on erittäin vaativaa ja hankalaa.

Nykyisetkin ihmisen valmistamat mittarit ovat epäluotetavia koko mittaus alueella. Erityisesti sähköiset mittarit.

Käytettyjä mittareita ei ole varmasti kalibroitu oikeaoppisesti. Sillä se edellyttäisi kertaluokkaa tarkempaa kalibrointivälinettä.

Miten siis voidaan olla varmoja maaapallon lämpötilan muutoksesta asteen osissa, kun yksittäinen lämpötilamittarikaan ei siihen pysty.

"Ilmastotieteentekijät" uskovat sinisin silmin mittarien näyttämään lukemaan.
Naurettavaa suorastaan.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Maailmalla on olemassa kalibrointistandardeja ja referenssejä. Jos niiden tarkkuuksiin ei ole luottaminen, mihin sitten?

Tärkeämpää kuin eksakti lämpötila on mittausdatan toistettavuus ja jälki menneisyydestä tähän päivään.

Tarkkuuksista voidaan toki olla myös montaa mieltä. Mutta minusta todennäköisyydet ilmaston lämpenemisen ja jäähtymisen suhteessa eivät ole yksinkertainen yhtälö.

Viittasin aiemmin adiapaattiseen Lapse Rate käyrään joka osoittaa lämpötilagradientin olevan lineaarinen n. 6°C / km tropopaussiin mentäessä.

Havainnot suoraan tästä käyrästä antavat ymmärtää, että lämpötilan nousua ei ole havaittavissa.

Mutta käyrän derivaatta saattaa sen sijaan muuttua maan pinnasta tropaussiin ja lämpötilaerot pienenevät. Tämä tarkoittaisi sitä, että keskimääräinen lämpötila tropaussiin mentäessä olisi lisääntynyt.

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Mittaaminen on kaiken perusta.

Vaatimus on esimerkiksi 0 °C lämpötilassa 3 asteen kymmenystä.
30°C lämpötilassa jo yli 4 asteen kymmenystä.
Todellisuus on jotain aivan muuta.
Muuttuva kosteus ja sahaava lämpötila tekevät tehtävänsä antureille.
Joita ei kalibroida riittävän usein edes 0°C lämpötilassa, puhumattakaan koko asteikosta.

"
Pt100-tarkkuusluokat
Standardi IEC 60751 määrittelee Pt100-vastuksille erilaisia tarkkuusluokkia ja niille toleranssit. Toleranssiluokat lankavastuksille, lyhyesti alla.

Luokka A
voimassa alueella -100 ... +450 °C
0 °C = ± 0,15 °C, 100 °C = ± 0,35 °C

Luokka B
voimassa alueella -196 ... +600 °C
0 °C = ± 0,3 °C, 100 °C = ± 0,8 °C
"

Lisää ongelmia tulee antureiden asennuksesta.
Mittauskaapelien pituudet ja sisäiset vastukset muuttavat tuloksia mittarikohtaisesti, aina.

Lisäksi on vielä hystereesis joka sallii 0,2 asteen heiton 0°C.

Satelliittimitausten tarkkuudesta en tiedä, mutta uskon vahvasti että toleranssit on vielä huomattavasti suuremmat.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Keskinen on oikeilla jäljillä. On julkaistu tieteellinen artikkeli, jossa päädytään siihen, että mittausasemien mittausten perusteella maapallon lämpötilamittauksen tarkkuus on +/- 0,5 astetta.

Se vuoksi paras mittaus on satelliittimittaus.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Satelliittimittausten resoluutio (Eumetsat IASI) on tyypillisesti 1 K kun radiosondeilla se on tyypillisesti 0,1°C (Adiapatic Lapse Rate)...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Joten epäilen tuota vahvasti...

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Absoluuttisen tarkkuuden suhteen olet oikeassa. Satellittimittauksissa ei absoluuttinen tarkkuus ole oikein missään roolissa, vaan toistettavuus. Sitä varten mittausjärjestelmässä on menetelmä, jolla mittauselektroniikan ryömimistä kalibroidaan kohdalleen säännöllisesti.

Minulla ei ole mitään tietoa säähavaintomittarien tarkkuudesta, mutta arvelen, että kyllä siellä tiedetään Pt100-anturin absoluuttinen tarkkuus. Veikkaan, että kaikki mittaukset kalibroidaan ainakin asennusvaiheessa, jolloin tarkkuus paranee huomattavasti.

Nykyisin teollisuudessa kaikkiin tärkeimpiin mittauksiin löytyy kertaluokkaa tarkemmat kalibrointilaitteet, joilla homma hoidetaan. ISO 9001 laatujärjestelmien käyttöönotto herätti teollisuuden huomaamaan, kuinka oleellista on mittaustarkkuuden ylläpito kautta koko valmistusprosessin.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Aivan niin (ks. kommenttini 34)...

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Näinhän se tietysti on tarkkuuksien suhteen.

Mittaukset ovat usein hankalia absoluuttimittauksina, siksi menetelmien ja tuloksien verifiointi tulisikin olla differentiaalisia eli suhteellisia. Korjauskertoimilla päästään tarkemmille yksisuuntaisille trendeille.

Satelliittien mittaustarkkuudet ovat tyypillisesti 1 Kelviniä (Eumetsat/IASI = Infrared Atmospheric Sounding Interferometer).

Mittaukset perustuvat minun käsitykseni mukaan globaaliin menetelmään pitkäaikaisten sarjojen ja suurempien lämpötilaerojen mittaamiselle ts. pitkäaikaiselle trendille saadaan suunta.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Mutta ehdottomasti luotettavin ja tarkin tapa mitata ilmakehän lämpötilamuutoksia ovat radiosondit (Adiapatic Lapse Rate).

http://www.ess.uci.edu/~yu/class/ess124/Lecture.6....

Derivaatoista (kulmakertoimista) voi päätellä, miten lämpötilaerot käyttäytyvät.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Olet oikeassa, jos phutaan yksittäisistä mittauksista. Maapallon lämpötilaa mitataan kahdella eri tavalla: 1) maamittausasemien mittaus 1,5 metrin korkeudelta ja merien lämpötilamittaus pintaveden lämptötilasta, 2) satelliittimittaukset. Säähavaintomittauksia ei tietääkseni hyödynnetä millään tavalla maapallon mittaussarjoissa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Säähavaintomittauksia tulisi ehdottomasti ottaa käyttöön (ilmakehän kasvihuonekaasut -> infrapunasäteilyn absorbtio), koska mittaukset sisältävät adiapaattisia lukemia:

Lämpötilan riippuvuus paineesta ja suht. kosteudesta suoraan ja välittömästi ilmakehästä.

Suomessa on erinomaisen laadukasta ja maailman parasta anturiteknologiaa (Vaisala Oyj), jota on hyödynnetty myös avaruustutkimuksessa (olin ks. hankkeissa vaikuttamassa).

Lapse Rate -käyrä osoittaa ilmakehän lämpenemisen vaihtelut aina 120km :iin (Mesopaussi) asti.

Maan pinnasta tropopaussiin lienee kiinnostavin. Tällä osuudella käyrä on n. lineaarinen (6,5°C/km) ja kasvihuonekaasujen aiheuttama lämpögradientti kyetään indikoimaan tehokkaimmin juuri radiosondeilla (resolution 0,1°C / repeatability in calibration 0,15°).

Toki mittaukset antavat vielä hieman epätarkkoja lukemia (näennäinen lineaarisuus) ja derivaatta muutoksilla ajan funktiona lämpötilagradientteja (epälineaariuus) ei kyetä havaitsemaan kohti tropopaussia, -jollei mittaus-sarjoja tehdä säännöllisin välein.

Derivaattamuutoksien kautta, tarkemmat lämpötilaerot tulevat paremmin esiin ajan funktiona ja ennustettavuus paranee.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Esimerkkinä Vaisala oyj radiosondit, resoluutio tyypillisesti 0,1°C ja toistettavuus kalibroitaessa 0,15°C...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset