aveollila1 Aika on totuuden puolella

IPCC tietää hiilidioksidin osuuden kasvihuoneilmiössä vain summittaisesti

  • Kuva 1. Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus korkeuden mukaan.
    Kuva 1. Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus korkeuden mukaan.
  • Kuva 2. Kasvihuonekaasujen absorptiopinta-alat.
    Kuva 2. Kasvihuonekaasujen absorptiopinta-alat.

 IPCC on pääorganisaatio, joka on nimennyt hiilidioksidin syypääksi ilmastonmuutokseen, jota kutsuttiin ilmaston lämpenemiseksi ennen vuotta 2000 alkanutta lämpötilapaussia. Erikoista on, että IPCC käyttää kaavaa, jonka avulla CO2:n lämmitysvaikutus vuodesta 1750 eteenpäin voidaan laskea kolmen numeron tarkkuudella, mutta sen kokonaisvaikutusta kasvihuoneilmiössä IPCC ei tiedä kuin summittaisesti. Tähän täytyy olla jokin syy.

Kun ilmakehän hiilidioksidin määrä (CO2) kasvaa, niin maapinnan säteilemää infrapunasäteilyä imeytyy ilmakehässä enemmän, jolloin maapallosta poistuu vähemmän energiaa avaruuteen, kuin se saa sitä auringon säteilystä. Energialakien mukaan tämä tilanne korjautuu automaattisesti siten, että maapallon pintalämpötila nousee, jolloin sen säteilemä energiamäärä kasvaa, kunnes avaruuteen poistuu saman verran kuin sieltä tulee.

Kasvihuoneilmiön suuruudeksi lasketaan n. 34 Celsius-astetta. Maapallon saama nettoenergia on sama kuin siitä poistuva eli 239 Wm-2. Sen voi havainnollistaa niin, että maapallo saa keskimäärin joka hetki neliömetrille sen energiamäärän, joka tulee neljästä 60 W hehkulampusta neliömetrille. Maapallon saamasta energiasta tulee auringosta 99,97 prosenttia. Kasvihuoneilmiö syntyy siitä tosiasiasta, että avaruuteen menevä säteilymäärä 239 Wm-2 vastaa pintalämpötilaa -19 C. Kun maapallon keskimääräinen lämpötila on n. 15 C, niin kasvihuoneilmiön suuruus on 34 astetta.

Koska kasvihuoneilmiö on IPCC:n mukaan koko ilmaston lämpenemisen perussyy, niin voisi olettaa, että IPCC on pystynyt identifioimaan tutkimustuloksista luotettavasti, mitkä ovat kasvihuonekaasujen osuudet kasvihuoneilmiössä ja erikoisesti hiilidioksidin osuuden. Viimeisimmässä IPCC:n raportissa AR5 vuodelta 2013 löytyy vain yksi lause (sivu 666) tästä asiasta vapaasti käännettynä: ”Vesihöyryn osuus luonnollisessa kasvihuoneilmiössä suhteessa hiilidioksidiin riippuu laskentamenetelmästä, mutta sen voidaan arvioida olevan noin 2-3 kertaa suurempi”. Koska muiden kasvihuonekaasujen osuus on arviolta 7 %, niin IPCC:n mukaan veden osuus on välillä 62-69 % ja hiilidioksidin 23-31 %. IPCC ei ilmoita mitään tieteellisiä referenssejä luvuille. Wikipedian mukaan samat prosenttiluvut ovat vedelle 36-70 % ja CO2:lle 9-26 %.

Olen analysoinut kasvihuoneilmiötä viimeisimmässä julkaisussani ”Warming Effect Reanalysis of Greenhouse Gases and Clouds”. Olen julkaissut tästä asiasta aikaisemmin tuloksia, mutta nyt olen lisännyt analyysiin pilvisyyden vaikutuksen.  Taulukossa on yhteenveto eri tutkimuksista, joissa on käsitelty kaikkien kasvihuonekaasujen vaikutusta. Kannattaa lisäksi mainita Miskolczi ja Mlynczak, jotka ovat saaneet CO2:n osuudeksi 9 % oikealla keskimääräisellä ilmakehällä pilvettömän taivaan olosuhteissa.

Kaasu/                 Michell              Kiehl &
Pilvet                                             Trenberth           Schmidt et al.     Ollila

H2O                    65                        60 (38)                50                        80,7

CO2                     32                        26                        19                        12,7

O3                       1                           8                           Muut 7               4,4

CH4 & N2O       2                           6                                                        1,2

Pilvet                                              (39)                      25                        1,0

Michell ei ole määritellyt ilmakehää, joilla laskennat on tehty, joten tutkimustuloksia ei voi ottaa huomioon. Kiehl & Trenberth ovat käyttäneet väärää ilmakehää, jossa on vain 50 % vettä keskimääräiseen ilmakehään verrattuna ja silti heidän tuloksensa on yleisimmin käytetty luku. Tutkimus on julkaistu arvostetussa alan lehdessä ”huolellisesti” vertaisarvioiden -sic!  Schmidt et al. on ottanut myös pilvien vaikutuksen huomioon, mutta erikoisella tavalla. He laskevat aivan oikein, että pilvet absorboivat maapallon pitkäaaltoista säteilyä, mutta eivät ota huomioon, että pilvisyys pienentää voimakkaasti maapallolle tulevaa auringon säteilyä, vaikka toteavat tämän tosiasian. Tämän voi kiteyttää niin, että vaikka pilvisellä säällä on täydellinen kasvihuoneilmiö, niin maapallon lämpötila ei kuitenkaan nouse, koska samaan aikaan auringon säteilymäärä pienenee. Pilvisyyden vaikutus kasvihuoneilmiöön on lopulta olematon.

Loppujen lopuksi pilvettömissä olosuhteissa tehdyt laskelmat vastaavat keskimääräisen ilmakehän olosuhteita, joissa pilvisyys-% on n. 66. Tämä näkyy kuvassa 1, jossa on esitetty kasvihuonekaasujen prosentuaalinen osuus korkeuden mukaan.  Useimmat ilmastonmuutostutkijatkaan eivät tiedä sitä, että CO2 absorptio tapahtuu jo ennen 1 km:n korkeutta. Syy näkyy taulukosta, jossa on suurin osa näitä laskelmia tehneistä tutkijoista. Vain pieni joukko ilmastontutkijoista käyttää spektrianalyysiä työkaluna ilmastonmuutostutkimuksissa.

Kuvassa 2 on graafinen esitys kasvihuonekaasujen aiheuttamista absorptioista. Pinta-alat ovat tarkka mittari kunkin kasvihuonekaasun osuudesta.

Miksi IPCC ilmoittaa vain karkean arvion kasvihuonekaasujen osuudesta kasvihuoneilmiössä? Tärkein syy on se, että näin toimien – eli pitäen asia epämääräisenä - CO2:lle voidaan antaa korkea prosenttiluku ja luoda mielikuva hiilidioksidista vahvana kasvihuonekaasuna. Jos IPCC edes viitaisi alempaan prosenttilukuun välillä 9-13 %, niin se joutuisi viittaamaan tutkimuksiin, joiden tekijät lukeutuvat ilmastonmuutoksen skeptikoihin eli ovat tutkijoita, jotka eivät pidä hiilidioksidia ainoana tai edes pääsyynä ilmaston lämpenemiseen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 12 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen viiden vuoden aikana.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Taitaa tuo vesihöryn rajoittaminen olla jo vihreidenkin mielestä luonnollisuudessaan aivan mahdoton ja turha tehtävä. Esitystesi pohjalta myös hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen on melko turhaa touhua. Rajoituksilla ajetaan energiakäännettä niukkaan omavaraisuuden suuntaan pois tulenarasta ja paljon ruumiita aiheuttavasta "öljy"geopolitiikasta.

Vielä kuitenkin ministeri Tiilikainen jaksaa vääntää bio sitä, bio tätä ja Pariisin ilmastosopimuksesta. Tietenkin hän on oikeassa kasvavan kulutuksen oloissa rajallisten energiavarojen äärellä, mutta hiilidioksidiperusteet vääntöön ovat väärät.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset